HCL 47/2016

privind modificarea HCL nr. 24/24.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate

HCL nr. 47 din 27.12.2016