Vegetația şi fauna

Comuna Bradeanu este dezvoltata pe un teren cu vai largi şi dune de prafuri nisipoase, forma de relief dominanta fiind câmpia.
Înaltarea în bloc a regiunii, de la sfârşitul pliocenului şi pâna la pleistocen, a stimulat crearea unui relief de o mare complexitate, cu evidente caractere de tinerete, permanent în schimbare.
Din punct de vedere morfologic, Câmpia Buzau este o regiune de acumulare, caci Câmpia Româna şi în special zona de divagare sunt rezultatul actiunii reciproce dintre mişcarile tectonice negative cu amplitudini şi variatii diferite şi procesul de acumulare efectuat de râurile Buzau, Calmatui si Sarata.
Litologica pe verticala începe la suprafata cu depozite fine de argila şi prafuri nisipoase pâna la circa 4 m adâncime, având vârsta cuaternara, cu intercalatii nisipoase şi pietriş în adâncime. În partea centrala a comunei Bradeanu se întâlneşte o argila prafoasa, de 2,50 m grosime, urmata de o argila mâloasa, caracteristica suprafetelor baltite.
Nivelul primului strat poate sa se ridice pâna la 3 m în sezoanele cu precipitatii abundente.
Configuratia terenului comunei Bradeanu prezinta o suprafata arabila situata pe o câmpie putin ondulata, dar care prezinta o înclinatie orientata de la nord spre sud-vest, expozitia generala a terenului fiind sudica.
Mai întâlnim, de asemenea, terenuri cu paşune, fâneata şi paduri, dar suprafetele lor sunt restrânse.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Bradeanu pentru perioada 2007 – 2013