Cadrul natural şi clima

Cadrul natural

Comuna Bradeanu este dezvoltata pe un teren cu vai largi şi dune de prafuri nisipoase, forma de relief dominanta fiind câmpia.
Înaltarea în bloc a regiunii, de la sfârşitul pliocenului şi pâna la pleistocen, a stimulat crearea unui relief de o mare complexitate, cu evidente caractere de tinerete, permanent în schimbare.
Din punct de vedere morfologic, Câmpia Buzau este o regiune de acumulare, caci Câmpia Româna şi în special zona de divagare sunt rezultatul actiunii reciproce dintre mişcarile tectonice negative cu amplitudini şi variatii diferite şi procesul de acumulare efectuat de râurile Buzau, Calmatui si Sarata.
Litologica pe verticala începe la suprafata cu depozite fine de argila şi prafuri nisipoase pâna la circa 4 m adâncime, având vârsta cuaternara, cu intercalatii nisipoase şi pietriş în adâncime. În partea centrala a comunei Bradeanu se întâlneşte o argila prafoasa, de 2,50 m grosime, urmata de o argila mâloasa, caracteristica suprafetelor baltite.
Nivelul primului strat poate sa se ridice pâna la 3 m în sezoanele cu precipitatii abundente.
Configuratia terenului comunei Bradeanu prezinta o suprafata arabila situata pe o câmpie putin ondulata, dar care prezinta o înclinatie orientata de la nord spre sud-vest, expozitia generala a terenului fiind sudica.
Mai întâlnim, de asemenea, terenuri cu paşune, fâneata şi paduri, dar suprafetele lor sunt restrânse.

Clima

Comuna Bradeanu, datorita amplasarii sale în partea de sud a judetului Buzau, determina aspecte de clima specifice acestei zone. Aceasta are un caracter dominant continental.
Iarna este foarte frig din cauza crivatului care sufla cu putere, neavând nici un obstacol în cale. Ea începe cam pe la 6 Decembrie (Sfântul Nicolae), alte ori mai din timp.
Toamna timpul este mai mult ploios, ploile începând din luna septembrie şi de multe ori mai împiedica, pentru un timp, activitatile agricole.
Primavara, vânturile bat reci şi aspre, iar ploile sunt dese.
Vara este foarte calduroasa, prin luna iulie înregistrându-se cele mai mari temperaturi, acestea ajutând foarte mult la coacerea cerealelor.
Oamenii cunosc dupa cum bat vânturile şi dupa ploi (daca acestea cad în luna martie, atunci este semn bun) când este an îmbelşugat.
Cantitativ, media anuala de precipitatii reprezinta o valoare care ar fi suficienta pentru majoritatea culturilor agricole, daca aceasta cantitate s-ar putea înmagazina în sol; dar tot din repartitia de mai sus se poate constata ca solul este lipsit de apa chiar de la începutul primaverii, dupa o iarna cu precipitatii reduse, care abia reprezinta 18,3 % din totalul cantitatii de precipitatii cazute anual.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Bradeanu pentru perioada 2007 – 2013