Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
Secretar comuna – VLAD NARCISA FLORICA
Telefon: 0238-535057
Temei Legal : Legea 544/2001 – Detalii

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Bradeanu, judetul Buzau ;

b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Programul de functionare:

 • de Luni pâna Joi, între orele: 8:00 – 16:30
 • Vineri între orele: 8:00 – 14:00

b4) Program de audiente:

 • Primar: Nicolaie Costel – Luni, Miercuri si Vineri intre orele 8:00 – 10:00
 • Viceprimar: Sava Dumitru – Marti si Joi intre orele 8:00 – 10:00
 • Secretar: Vlad Narcisa Florica – Marti, Miercuri si Joi intre orele 10:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice

 • Primar – NICOLAIE COSTEL
 • Viceprimar – SAVA DUMITRU
 • Secretar comuna – VLAD NARCISA FLORICA

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

 • VLAD NARCISA FLORICA
 • Telefon : 0238-535057
 • Email : primaria.bradeanu@gmail.com

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

 • Denumire: Primaria comunei Bradeanu, judetul Buzau
 • Sediul: Str. Patriei, nr. 520, Sat. Brădeanu, Comuna Brădeanu, Jud. Buzău
 • Telefon : 0238-535057
 • Email : primaria.bradeanu@gmail.com
 • Pagina de internet www.comuna-bradeanu.ro

e) Surse financiare, buget si bilant contabil

f) Programele si strategiile proprii

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

g) Hotărâri de consiliu

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate