Aparatul de specialitate

Demnitari:
Nicolaie Costel – Primar
Sava Dumitru – Viceprimar

Primaria:
Secretar general – Vacant

Compartiment Stare Civilă, Autoritate Tutelara
Vlad Narcisa Florica – Referent

Compartiment Asistență socială
Zahiu Gabriela – Referent

Compartiment Registru Agricol si Fond Funciar
Neagu Liliana Aura – Referent

Compartiment Achiziții Publice, Resurse Umane

Compartiment Urbanism, Investiții, Evidența Bunuri Domeniu Public și Privat

Compartiment Contabilitate, Buget, Salarizare, Impozite si Taxe Locale, Incasări
Ganescu Veronica – Referent
Nicolaie Laura – Referent
Musetescu Claudia Florentina – Consilier

Compartiment Administrativ, Deservire
Cazan Adriana – Administrator
Metea Elena Viorica – Guard
Stanciu Ion – Ingrijitor
Stirbu Gheorghe – Ingrijitor
Zahiu Alexandru Viorel – Muncitor calificat – Electrician
Aldea Vasilica – Sofer microbuz scolar

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Folea Teodor – Sef formatie pompieri