Cultură şi învăţământ

 Invatamant

In comuna Bradeanu functioneaza 6 unitati de invatamant care isi desfasoara activitatea in cladiri proprii, corespunzatoare din punct de vedere functional, iar cursurile sunt sustinute de catre 38 de cadre didactice.

Reteaua de invatamant a comunei Bradeanu este:

  • SCOALA CU CLASELE I-VIII BRADEANU
  • GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRADEANU
  • SCOALA CU CLASELE I-IV MITROPOLIA
  • SCOALA CU CLASELE I-VIII SMIRDAN
  • GRADINITA CU PR. NORMAL MITROPOLIA
  • GRADINITA CU PR. NOMAL SMIRDAN

In comuna Bradeanu exista 3 camine culturale care functioneaza in cladiri care necesita lucrari de reabilitare si dispun doar de conditiile minime necesare desfasurarii de activitati cultural artistice.

Spiritualitatea crestin-ortodoxa care este preponderenta in randul locuitorilor comunei Bradeanu se manifesta in cele 3 biserici existente in fiecare din localitatile apartinatoare.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Bradeanu pentru perioada 2007 – 2013