Dispoziţii ale primarului

TitleContentDate
Dispozitia 118/2024Privind suspendarea acordarii venitului minim de incluziune titular Matei Viorica2024/07/022024-07-02 07:10:00
Dispozitia 117/2024Privind suspendarea acordarii venitului minim de incluziune titular Voinea Dumitru Dan2024/07/012024-07-01 07:09:00
Dispozitia 116/2024Privind reluarea acordarii venitului minim de incluziune pentru Gagiu Constantin2024/07/012024-07-01 07:08:00
Dispozitia 115/2024Privind infiintarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2024/07/012024-07-01 07:07:00
Dispozitia 114/2024Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului comunei Bradeanu incepand cu luna iunie 20242024/06/282024-06-28 07:06:00
Dispozitia 113/2024Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Mihalcea Floricica ,avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar ,gradatia 1, incepand cu luna iunie 20242024/06/282024-06-28 07:05:00
Dispozitia 112/2024Privind majorarea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ” din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu , corespunzatoare anexei nr.IX lit. c pozitiile 23-282024/06/282024-06-28 07:04:00
Dispozitia 111/2024Privind incetarea Contractului individual de munca incheiat si inregistrat sub nr.4789-23.10.2017 in registrul general de evidenta a salariatilor2024/06/282024-06-28 07:03:00
Dispozitia 110/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Stoian Catalin2024/06/262024-06-26 07:02:00
Dispozitia 109/2024Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna iunie 20242024/06/212024-06-21 07:01:00
Dispozitia 108/2024Privind delegarea atributiilor conferite de lege Primarului , catre viceprimarul comunei Bradeanu2024/06/052024-06-05 07:09:00
Dispozitia 107/2024Privind aprobarea prelungirii acordarii venitului minim de incluziune pentru beneficiarii care se incadreaza in munca2024/06/052024-06-05 07:08:00
Dispozitia 106/2024Privind numirea gestionarului obiectivelor de investitii realizate prin fonduri cu finantare nerambursabila2024/06/052024-06-05 07:07:00
Dispozitia 105/2024Privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile avand ca efect producerea secetei pedologice pe raza administrativ teritoriala a comunei Bradeanu2024/06/052024-06-05 07:06:00
Dispozitia 104/2024Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/06/052024-06-05 07:05:00
Dispozitia 103/2024Privind acordarea gradatiei 2 , corespunzatoare transei de vechime in munca , dlui Serban Ilie , incepand cu 01.06.20242024/05/282024-05-28 07:04:00
Dispozitia 102/2024Privind diminuarea indemnizatiei primarului comunei Bradeanu incepand cu luna iunie 20242024/05/282024-05-28 07:03:00
Dispozitia 101/2024Privind suspendarea acordarii venitului minim de incluziune2024/05/282024-05-28 07:02:00
Dispozitia 100/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minimde incluziune pentru Ciobanu Marius2024/05/282024-05-28 07:01:00
Dispozitia 99/2024Privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 2 mai 20242024/05/132024-05-13 07:30:00
Dispozitia 98/2024Privind aprobarea cerereii de acordare a venitului minim de incluziune pentr Iosif Aurelia2024/05/132024-05-13 07:29:00
Dispozitia 97/2024Privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a procedurii de modificari in componenta familiei si-sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune2024/05/132024-05-13 07:28:00
Dispozitia 96/2024Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Sava Marcela2024/05/132024-05-13 07:27:00
Dispozitia 95/2024Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, REPARATII DRUM SMARDAN-COMUNA BRADEANU ,JUDETUL BUZAU”2024/05/082024-05-08 07:26:00
Dispozitia 94/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru d-na Burlacu Elena2024/05/082024-05-08 07:25:00
Dispozitia 93/2024Privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Petroiu Alexandru2024/05/082024-05-08 07:24:00
Dispozitia 92/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru d-l Stoian Sandel2024/05/082024-05-08 07:23:00
Dispozitia 91/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru d-na Ghiulea Florica2024/05/082024-05-08 07:22:00
Dispozitia 90/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru d-na Uta Cristina2024/05/082024-05-08 07:21:00
Dispozitia 89/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru d-l Constantin Ionel2024/05/082024-05-08 07:20:00
Dispozitia 88/2024Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Spataru Anamaria Georgiana2024/05/082024-05-08 07:19:00
Dispozitia 87/2024Privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a procedurii de modificari in componenta familiei si-sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune2024/05/082024-05-08 07:18:00
Dispozitia 86/2024Privind delimitarea sectiilor de votare la comuna Bradeanu , judetul Buzau, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European si a autoritatilor publice locale din data de 09 iunie 20242024/04/292024-04-29 07:17:00
Dispozitia 85/2024Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza comunei Bradeanu , judetul Buzau , cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European si a autoritatilor publice locale din data 09 iunie 20242024/04/292024-04-29 07:16:00
Dispozitia 84/2024Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/04/292024-04-29 07:15:00
Dispozitia 83/2024Privind angajarea d-lui Done Claudiu Valentin in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav2024/04/292024-04-29 07:14:00
Dispozitia 82/2024Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna mai 20242024/04/292024-04-29 07:13:00
Dispozitia 81/2024Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui MOISE LEONARD ALIN2024/04/292024-04-29 07:12:00
Dispozitia 80/2024Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-lui Dragan Gheorghe persoana cu handicap grav2024/04/292024-04-29 07:11:00
Dispozitia 79/2024Privind suspendarea acordarii venitului minim de incluziune pentru Ghiulea Florica2024/04/242024-04-24 07:10:00
Dispozitia 78/2024Privind suspendarea acordarii venitului minim de incluziune pentru Stoian Sandel2024/04/242024-04-24 07:09:00
Dispozitia 77/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Uta Cristina2024/04/242024-04-24 07:08:00
Dispozitia 76/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Bostangiac Cecilia2024/04/242024-04-24 07:07:00
Dispozitia 75/2024Privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Constantin Maria2024/04/242024-04-24 07:06:00
Dispozitia 74/2024Privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Petroiu Alexandru2024/04/242024-04-24 07:05:00
Dispozitia 73/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Mirzac Vasile Stefan2024/04/242024-04-24 07:04:00
Dispozitia 72/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Constantin Ionel2024/04/242024-04-24 07:03:00
Dispozitia 71/2024Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscriptie comunala nr.15 Bradeanu,in vederea efectuarii operatiunilor generate de desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 20242024/04/192024-04-19 07:02:00
Dispozitia 70/2024Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU”2024/04/122024-04-12 07:01:00
Dispozitia 69/2024Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/04/052024-04-05 07:24:00
Dispozitia 68/2024Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna aprilie 20242024/04/012024-04-01 07:23:00
Dispozitia 67/2024Privind modificarea cuantumului stimulentului educational acordat sub forma tichetelor sociale pentru gradinita incepand cu data de 01.03.20242024/03/292024-03-29 07:22:00
Dispozitia 66/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Pavel Stemata Steluta2024/03/292024-03-29 07:21:00
Dispozitia 65/2024Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu pentru anul 20242024/03/292024-03-29 07:20:00
Dispozitia 64/2024Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi-petrolieri , suplimentului pentru energie electrica lunar, d-nei Voinea Ileana cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2024/03/292024-03-29 07:19:00
Dispozitia 63/2024Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi-petrolieri , suplimentului pentru energie electrica lunar, d-nei Munteanu Floarea cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2024/03/292024-03-29 07:18:00
Dispozitia 62/2024Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi-petrolieri , suplimentului pentru energie electrica lunar, d-lui Badea Ion cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2024/03/292024-03-29 07:17:00
Dispozitia 61/2024Privind incetarea venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Badea Ion2024/03/292024-03-29 07:16:00
Dispozitia 60/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-nei David Geanina2024/03/292024-03-29 07:15:00
Dispozitia 59/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Stoian Sandel2024/03/292024-03-29 07:14:00
Dispozitia 58/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Iosif Robert Ionut2024/03/292024-03-29 07:13:00
Dispozitia 57/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Iosif George Daniel2024/03/292024-03-29 07:12:00
Dispozitia 56/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Ghiulea Florica2024/03/292024-03-29 07:11:00
Dispozitia 55/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Ion Nicolae2024/03/292024-03-29 07:10:00
Dispozitia 54/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Catoi Dumitru2024/03/292024-03-29 07:09:00
Dispozitia 53/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Matache Constantin2024/03/292024-03-29 07:08:00
Dispozitia 52/2024Privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari in componenta familiei si-sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune titular Munteanu Neagu2024/03/292024-03-29 07:07:00
Dispozitia 51/2024Privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 7 titulari2024/03/292024-03-29 07:06:00
Dispozitia 50/2024Privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari in componenta familiei si-sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune2024/03/292024-03-29 07:05:00
Dispozitia 49/2024Privind angajarea d-lui Baciu Aurelian in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav2024/03/272024-03-27 07:04:00
Dispozitia 48/2024Privind modificarea sediilor sectiilor de votare nr.165 si nr.167 din comuna Bradeanu,judetul Buzau2024/03/262024-03-26 07:03:00
Dispozitia 47/2024Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Baciu Sofia, persoana cu handicap grav2024/03/262024-03-26 07:02:00
Dispozitia 46/2024Privind acordarea unui ajutor de inmormantare2024/03/262024-03-26 07:01:00
Dispozitia 45/2024Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna MARTIE 20242024/03/152024-03-15 11:03:03
Dispozitia 44/2024Privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificarii titularului STAN VICTOR FLORIN2024/03/122024-03-12 11:02:07
Dispozitia 43/2024Privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificarii titularului MUNTEANU NEAGU2024/03/112024-03-11 11:01:37
Dispozitia 42/2024Privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificarii titularului CONSTANTIN IONUT2024/03/112024-03-11 11:00:52
Dispozitia 41/2024Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/03/042024-03-04 07:13:00
Dispozitia 40/2024Privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi /20242024/03/042024-03-04 07:12:00
Dispozitia 39/2024Privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi /20242024/02/262024-02-26 07:11:00
Dispozitia 38/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Gagiu Ion2024/02/262024-02-26 07:10:00
Dispozitia 37/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Giurea Georgeta2024/02/262024-02-26 07:09:00
Dispozitia 36/2024Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Munteanu Neagu2024/02/262024-02-26 07:08:00
Dispozitia 35/2024Privind respingerea cerererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru d-na David Geanina2024/02/262024-02-26 07:07:00
Dispozitia 34/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Usurelu Silvia2024/02/262024-02-26 07:06:00
Dispozitia 33/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Matei Viorica2024/02/262024-02-26 07:05:00
Dispozitia 32/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-lui Burlacu Vasilica Cosmin2024/02/262024-02-26 07:04:00
Dispozitia 31/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Ciungu Mariana2024/02/262024-02-26 07:03:00
Dispozitia 30/2024Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia d-nei Furtuna Florentina2024/02/262024-02-26 07:02:00
Dispozitia 29/2024Cu privire la incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenita d-lui Iosif Ilie persoana cu handicap grav2024/02/222024-02-22 07:01:00
Dispozitia 28/2024Privind angajarea d-nei Constantinescu Stana Nicoleta in functia de asistent personal al persoanei cu handicap Iosif Ilie2024/02/202024-02-20 07:28:00
Dispozitia 27/2024Privind convocarea Consiliului Local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna februarie 20242024/02/202024-02-20 07:27:00
Dispozitia 26/2024Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Catoi Adelaida2024/02/202024-02-20 07:26:00
Dispozitia 25/2024Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al U.A.T.Comuna Bradeanu,pe anul 20242024/02/092024-02-09 07:25:00
Dispozitia 24/2024Privind organizarea , implementarea si mentinerea unui sistem de control intern managerial in Primaria Comunei Bradeanu2024/02/092024-02-09 07:24:00
Dispozitia 23/2024Privind reluarea activitatii si incetarea suspendarii Contractului individual de munca al d-nei Stefaneanu Micsunica avand functia de asistent personal2024/02/092024-02-09 07:23:00
Dispozitia 22/2024Privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Stefaneanu Constantin2024/02/092024-02-09 07:22:00
Dispozitia 21/2024Privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Bradeanu2024/02/082024-02-08 07:21:00
Dispozitia 20/2024Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna februarie 20242024/02/062024-02-06 07:20:00
Dispozitia 19/2024Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/02/022024-02-02 07:19:00
Dispozitia 18/2024Privind individualizarea indemnizatiilor pentru demnitari , incepand cu 01 ianuarie 20242024/01/222024-01-22 07:18:00
Dispozitia 17/2024Privind stabilirea indemnizatiei de insotitor al persoanei cu handicap incepand cu luna IANUARIE 20242024/01/222024-01-22 07:17:00
Dispozitia 16/2024Privind stabilirea salariului de baza lunar incepand cu luna IANUARIE 2024 pentru functia contractuala de executie de asistent personal2024/01/222024-01-22 07:16:00
Dispozitia 15/2024Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Mihalcea Floricica ,avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar ,gradatia 1, incepand cu luna ianuarie 20242024/01/222024-01-22 07:15:00
Dispozitia 14/2024Privind stabilirea salariului de baza lunar pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,incepand cu luna ianuarie 20242024/01/222024-01-22 07:14:00
Dispozitia 13/2024Privind stabilirea salariului de baza lunar pentru functia publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,incepand cu luna ianuarie 20242024/01/222024-01-22 07:13:00
Dispozitia 12/2024Privind respingerea cerererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 5 titulari2024/01/222024-01-22 07:12:00
Dispozitia 11/2024Privind acordarea suplimentului pentru energie,consumator vulnerabil STANCIU ALIN MADALIN locuitor al comunei Bradeanu,judetul Buzau2024/01/222024-01-22 07:11:00
Dispozitia 10/2024Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-nei Zota Eugenia2024/01/222024-01-22 07:10:00
Dispozitia 9/2024Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-lui Diaconu Ion2024/01/222024-01-22 07:09:00
Dispozitia 8/2024Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri d-lui Dragan Gheorghe2024/01/222024-01-22 07:08:00
Dispozitia 7/2024Privind aprobarea cerererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 63 titulari2024/01/222024-01-22 07:07:00
Dispozitia 6/2024Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Nancu Aura2024/01/222024-01-22 07:06:00
Dispozitia 5/2024Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU”2024/01/222024-01-22 07:05:00
Dispozitia 4/2024Privind numirea unui curator special pentru interzisa judecatoreasca Aldea Silvia2024/01/182024-01-18 07:04:00
Dispozitia 3/2024Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 20242024/01/122024-01-12 07:03:00
Dispozitia 2/2024Privind acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare din cadrul bugetului propriu al comunei Bradeanu,judetul Buzau al anului 20232024/01/092024-01-09 07:02:00
Dispozitia 1/2024Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/01/052024-01-05 07:01:00
Dispozitia 234/2023Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Extindere , Reabilitare,Modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu , Comuna Bradeanu,judetul Buzau ” cod smis 1239202023/12/272023-12-27 21:16:00
Dispozitia 233/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna decembrie 20232023/12/272023-12-27 21:15:00
Dispozitia 232/2023Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu,judetul Buzau2023/12/272023-12-27 21:14:00
Dispozitia 231/2023Privind angajarea d-nei Coarna Ana – Maria in functia de asistent personal2023/12/192023-12-19 21:13:00
Dispozitia 230/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna decembrie 20232023/12/152023-12-15 21:12:00
Dispozitia 229/2023Privind angajarea d-nei Nitu Lenuta Georgiana in functia de asistent personal2023/12/142023-12-14 21:11:00
Dispozitia 228/2023Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri d-nei Rotaru Lucia2023/12/142023-12-14 21:10:00
Dispozitia 227/2023Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri d-lui Gorgan Marian Tudorel2023/12/142023-12-14 21:09:00
Dispozitia 226/2023Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri d-lui Serban Ion Marian2023/12/142023-12-14 21:08:00
Dispozitia 225/2023Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri d-nei Dragoe Maria2023/12/142023-12-14 21:07:00
Dispozitia 224/2023Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri d-lui Toma Stefan2023/12/142023-12-14 21:06:00
Dispozitia 223/2023Privind incetarea contractului individual de munca al domnului Siboiu Stefan2023/12/122023-12-12 21:05:00
Dispozitia 222/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna decembrie 20232023/12/122023-12-12 21:04:00
Dispozitia 221/2023Privind organizarea inventarierii patrimoniului U.A.T.C. Bradeanu2023/12/112023-12-11 21:03:00
Dispozitia 220/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Toma Valerica2023/12/112023-12-11 21:02:00
Dispozitia 219/2023Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili petrolieri si/20232023/12/112023-12-11 21:01:00
Dispozitia 218/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Anghel Mihai2023/12/082023-12-08 21:39:00
Dispozitia 217/2023Privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi -petrolieri, suplimentului pentru energie electrica lunar, d-lui Iuga Aurel cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/12/072023-12-07 21:38:00
Dispozitia 216/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Iuga Aurel2023/12/072023-12-07 21:37:00
Dispozitia 215/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Matei Constantin2023/12/072023-12-07 21:36:00
Dispozitia 214/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Nita Elena2023/12/072023-12-07 21:35:00
Dispozitia 213/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2023/12/052023-12-05 21:34:00
Dispozitia 212/2023Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Iuga Aurel ,cu domiciliul in sat Bradeanu, str.Venus , nr. 398, jud.Buzau2023/12/042023-12-04 21:33:00
Dispozitia 211/2023Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Matache Amelia2023/11/272023-11-27 21:32:00
Dispozitia 210/2023Privind desemnarea unei persoane administrator local in cadrul microaplicatiei pentru gestionarea cerererilor depuse in vederea acordarii Venitului Minim de Incluziune la nivelul Primariei comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/11/222023-11-22 21:31:00
Dispozitia 209/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Cazan Constantin2023/11/222023-11-22 21:30:00
Dispozitia 208/2023Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie ,consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu,judetul Buzau2023/11/222023-11-22 21:29:00
Dispozitia 207/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Miron Marius Ionut2023/11/222023-11-22 21:28:00
Dispozitia 206/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Folea Luciea2023/11/222023-11-22 21:27:00
Dispozitia 205/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Constantin Constantin Manea2023/11/222023-11-22 21:26:00
Dispozitia 204/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Tudor Claudiu Catalin2023/11/222023-11-22 21:25:00
Dispozitia 203/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Husu Gheorghe2023/11/222023-11-22 21:24:00
Dispozitia 202/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Husu Georgeta2023/11/222023-11-22 21:23:00
Dispozitia 201/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Stoian Ioana2023/11/222023-11-22 21:22:00
Dispozitia 200/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Bita Marian2023/11/222023-11-22 21:21:00
Dispozitia 199/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Chivu Stanca2023/11/222023-11-22 21:20:00
Dispozitia 198/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Stroe Vasile2023/11/222023-11-22 21:19:00
Dispozitia 197/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Uta Cristina2023/11/222023-11-22 21:18:00
Dispozitia 196/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Ghiulea Florica2023/11/222023-11-22 21:17:00
Dispozitia 195/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Constantin Cornel2023/11/222023-11-22 21:16:00
Dispozitia 194/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Simion Mihai2023/11/222023-11-22 21:15:00
Dispozitia 193/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Dragoi Iulian2023/11/222023-11-22 21:14:00
Dispozitia 192/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Dieaconu Neagu2023/11/222023-11-22 21:13:00
Dispozitia 191/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Ionescu Treeroi Ioan Liviu2023/11/222023-11-22 21:12:00
Dispozitia 190/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Tatomir Stela2023/11/222023-11-22 21:11:00
Dispozitia 189/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Done Ana2023/11/222023-11-22 21:10:00
Dispozitia 188/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Tanasescu Constantin2023/11/222023-11-22 21:09:00
Dispozitia 187/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Gorgan Bogdan Cristinel2023/11/222023-11-22 21:08:00
Dispozitia 186/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Tatomir Constantin2023/11/222023-11-22 21:07:00
Dispozitia 185/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Toma Stefan2023/11/222023-11-22 21:06:00
Dispozitia 184/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Trifan Joita2023/11/222023-11-22 21:05:00
Dispozitia 183/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Enache Elena2023/11/222023-11-22 21:04:00
Dispozitia 182/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Stroe Aura2023/11/222023-11-22 21:03:00
Dispozitia 181/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-lui Zaharia Gheorghe2023/11/222023-11-22 21:02:00
Dispozitia 180/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri d-nei Epure Georgeta2023/11/222023-11-22 21:01:00
Dispozitia 179/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Bacanu Ion2023/11/142023-11-14 21:08:00
Dispozitia 178/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Gagiu Constantin2023/11/142023-11-14 21:07:00
Dispozitia 177/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Gagiu Ion2023/11/142023-11-14 21:06:00
Dispozitia 176/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2023/11/142023-11-14 21:05:00
Dispozitia 175/2023Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Voinea Dumitru Dan2023/11/142023-11-14 21:04:00
Dispozitia 174/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 20232023/11/132023-11-13 21:03:00
Dispozitia 173/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2023/11/032023-11-03 21:02:00
Dispozitia 172/2023Privind angajarea d-nei Moraru Elena Adriana in functia de asistent personal2023/10/312023-10-31 21:01:00
Dispozitia 171/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna octombrie 20232023/10/202023-10-20 21:10:00
Dispozitia 170/2023Privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Bradeanu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bradeanu pentru anul scolar 2023-20242023/10/192023-10-19 21:09:00
Dispozitia 169/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Serban Vasile2023/10/192023-10-19 21:08:00
Dispozitia 168/2023Privind stabilirea indemnizatiei de insotitor al persoanei cu handicap incepand cu luna octombrie 20232023/10/192023-10-19 21:07:00
Dispozitia 167/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar incepand cu luna octombrie 2023 pentru functia contractuala de executie de asistent personal2023/10/192023-10-19 21:06:00
Dispozitia 166/2023Privind modificarea orelor de munca pentru persoanele /20232023/10/192023-10-19 21:05:00
Dispozitia 165/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Matei Constantin2023/10/112023-10-11 21:04:00
Dispozitia 164/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Voinea Dumitru Dan2023/10/112023-10-11 21:03:00
Dispozitia 163/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Stroe Gheorghe2023/10/112023-10-11 21:02:00
Dispozitia 162/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului David Florin Bebi2023/10/112023-10-11 21:01:00
Dispozitia 161/2023Privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile avand ca efect producerea secetei pedologice pe raza administritativ teritoriala a comunei Bradeanu2023/10/032023-10-03 21:27:00
Dispozitia 160/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2023/10/032023-10-03 21:26:00
Dispozitia 159/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna octombrie 20232023/10/022023-10-02 21:25:00
Dispozitia 158/2023Privind modificarea suplimentului pentru combustibili solizi /20232023/10/022023-10-02 21:24:00
Dispozitia 157/2023Privind acordarea indemnizatiei lunare in suma de 500 lei doamnei Mihalcea Floricica , asistent medical comunitar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2023/09/272023-09-27 21:23:00
Dispozitia 156/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Spirea Cristina Margareta2023/09/272023-09-27 21:22:00
Dispozitia 155/2023Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-l Stirbu Rares Florinel2023/09/272023-09-27 21:21:00
Dispozitia 154/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Aldea Vasile Marian2023/09/272023-09-27 21:20:00
Dispozitia 153/2023Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-l Stanciu Alin Madalin2023/09/272023-09-27 21:19:00
Dispozitia 152/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Chirac Maria Ioana2023/09/272023-09-27 21:18:00
Dispozitia 151/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Morarescu Valentin2023/09/272023-09-27 21:17:00
Dispozitia 150/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Morarescu Alin Valentin2023/09/272023-09-27 21:16:00
Dispozitia 149/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Prefac Roxana Elena2023/09/272023-09-27 21:15:00
Dispozitia 148/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Busuioc Florentina2023/09/272023-09-27 21:14:00
Dispozitia 147/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Constantin Ionut2023/09/272023-09-27 21:13:00
Dispozitia 146/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Miron Radu Gheorghita2023/09/272023-09-27 21:12:00
Dispozitia 145/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Mirzac Luiza2023/09/272023-09-27 21:11:00
Dispozitia 144/2023Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lupascu Claudiu Marian2023/09/272023-09-27 21:10:00
Dispozitia 143/2023Privind neacordarea stimulentului educational pentru numita Mitelut Catalina Oana2023/09/272023-09-27 21:09:00
Dispozitia 142/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitului Andrei Ion2023/09/272023-09-27 21:08:00
Dispozitia 141/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Andrei Ion2023/09/272023-09-27 21:07:00
Dispozitia 140/2023Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Stanciu Valeriu2023/09/272023-09-27 21:06:00
Dispozitia 139/2023Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Bita Ana2023/09/272023-09-27 21:05:00
Dispozitia 138/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna septembrie 20232023/09/222023-09-22 21:04:00
Dispozitia 137/2023Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Sediu nou pentru Gradinita cu Program Normal , sat Mitropolia , Comuna Bradeanu,judetul Buzau ” cod SMIS 1240372023/09/212023-09-21 21:03:00
Dispozitia 136/2023Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Matei Viorica , cu domiciliul in sat Bradeanucom.Bradeanu,judetul Buzau2023/09/202023-09-20 21:02:00
Dispozitia 135/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Ciungu Dumitru2023/09/202023-09-20 21:01:00
Dispozitia 134/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Burlacu Elena2023/09/142023-09-14 21:17:00
Dispozitia 133/2023Privind acodarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale a numitei Burlacu Elena2023/09/142023-09-14 21:16:00
Dispozitia 132/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Dragoescu Liliana Georgiana2023/09/072023-09-07 21:15:00
Dispozitia 131/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/09/052023-09-05 21:14:00
Dispozitia 130/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Diaconu Angelica2023/09/052023-09-05 21:13:00
Dispozitia 129/2023Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Dunel Nicolae2023/08/282023-08-28 21:12:00
Dispozitia 128/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Florea Marian Florin2023/08/252023-08-25 21:11:00
Dispozitia 127/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna august 20232023/08/242023-08-24 21:10:00
Dispozitia 126/2023Privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Infiintare Centru Comunitar Integrat in satul Mitropolia, comuna Bradeanu,judetul Buzau”2023/08/242023-08-24 21:09:00
Dispozitia 125/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Stoian Catalin2023/08/232023-08-23 21:08:00
Dispozitia 124/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Birsan Ionel2023/08/232023-08-23 21:07:00
Dispozitia 123/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Aldea Silvia Adriana2023/08/232023-08-23 21:06:00
Dispozitia 122/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Petroiu Mircea Daniel2023/08/232023-08-23 21:05:00
Dispozitia 121/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Iosif Dan Viorel2023/08/182023-08-18 21:04:00
Dispozitia 120/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Baideanu Mircea2023/08/182023-08-18 21:03:00
Dispozitia 119/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Mirzac Letitia2023/08/182023-08-18 21:02:00
Dispozitia 118/2023Privind sanctionarea prin mustrare scrisa a d-nei Vlad Narcisa Florica – functionar public , avand delegate atributiunile de secretar general comuna2023/08/182023-08-18 21:01:00
Dispozitia 117/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/08/032023-08-03 21:12:00
Dispozitia 116/2023Privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi /20232023/07/262023-07-26 21:11:00
Dispozitia 115/2023Privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Usurelu Silvia2023/07/242023-07-24 21:10:00
Dispozitia 114/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Husu Olimpia2023/07/242023-07-24 21:09:00
Dispozitia 113/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2023/07/242023-07-24 21:08:00
Dispozitia 112/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Husu Sile Marian2023/07/242023-07-24 21:07:00
Dispozitia 111/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Spataru Anamaria Georgiana2023/07/242023-07-24 21:06:00
Dispozitia 110/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru d-na Spataru Anamaria – Georgiana2023/07/242023-07-24 21:05:00
Dispozitia 109/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Prefac Roxana Elena2023/07/242023-07-24 21:04:00
Dispozitia 108/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale acordata numitei Prefac Roxana Elena2023/07/242023-07-24 21:03:00
Dispozitia 107/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna IULIE 20232023/07/242023-07-24 21:02:00
Dispozitia 106/2023Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/20232023/07/242023-07-24 21:01:00
Dispozitia 105/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/07/042023-07-04 21:14:42
Dispozitia 104/2023Privind modificarea Dispozitiei nr.103 din 05.07.20222023/07/042023-07-04 21:14:40
Dispozitia 103/2023Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Dinu Gheorghe2023/07/042023-07-04 21:14:37
Dispozitia 102/2023Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Serban Alexandru Alin , cu domiciliul in sat Bradeanu,2023/07/042023-07-04 21:14:35
Dispozitia 101/2023Privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi – petrolieri,suplimentului pentru energie electrica lunar,d-lui Dogaru Gheorghe cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/07/042023-07-04 21:14:33
Dispozitia 100/2023Privind modificarea suplimentului pentru combustibili solizi – petrolieri,suplimentului pentru energie electrica lunar,d-lui Folea D. Toader cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/07/042023-07-04 21:14:30
Dispozitia 99/2023Privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi – petrolieri,suplimentului pentru energie electrica lunar,d-lui Mihai Nicolaie cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/07/042023-07-04 21:14:28
Dispozitia 98/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Serban Marcel2023/07/042023-07-04 21:14:26
Dispozitia 97/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna iunie 20232023/07/042023-07-04 21:14:23
Dispozitia 96/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Iosif Dan Viorel2023/07/042023-07-04 21:14:21
Dispozitia 95/2023Privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 2 iunie 20232023/07/042023-07-04 21:14:19
Dispozitia 94/2023Privind incetraea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Braila Constantin2023/06/192023-06-19 21:16:00
Dispozitia 93/2023Privind angajarea d-lui Stefaneanu Constantin in functia de asistent personal2023/06/162023-06-16 21:15:00
Dispozitia 92/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Dogaru Gheorghe2023/06/152023-06-15 21:14:00
Dispozitia 91/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/06/062023-06-06 21:13:00
Dispozitia 90/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Iosif Aurelia2023/06/062023-06-06 21:12:00
Dispozitia 89/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Zahiu Gabriela , in functia publica de executie de Referent asistent ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:11:00
Dispozitia 88/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Nicolaie Laura , in functia publica de executie de Referent principal ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:10:00
Dispozitia 87/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Neagu Liliana Aura , in functia publica de executie de Referent principal ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:09:00
Dispozitia 86/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Vlad Narcisa Florica , in functia publica de executie de Referent asistent ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:08:00
Dispozitia 85/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Ganescu Veronica , in functia publica de executie de Referent superior ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:07:00
Dispozitia 84/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Cazan Adriana , avand functia contractuala de executie de Administrator ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:06:00
Dispozitia 83/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Serban Ilie , avand functia contractuala de executie de Sofer microbuz scolar ,gradatia 0 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:05:00
Dispozitia 82/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Zahiu Alexandru Viorel , avand functia contractuala de executie de Muncitor calificat IV ,gradatia 3 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:04:00
Dispozitia 81/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Stanciu Ion , avand functia contractuala de executie de Ingrijitor ,gradatia 3 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:03:00
Dispozitia 80/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Stirbu Gheorghe , avand functia contractuala de executie de Ingrijitor ,gradatia 5 , incepand cu data de 01.06.20232023/05/312023-05-31 21:02:00
Dispozitia 79/2023Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN, COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU2023/05/302023-05-30 21:01:00
Dispozitia 78/2023Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Dragan Adeluta2023/05/292023-05-29 21:11:00
Dispozitia 77/2023Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Scarlat Elena Cristina2023/05/262023-05-26 21:10:00
Dispozitia 76/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Nita Marius2023/05/262023-05-26 21:09:00
Dispozitia 75/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Toma Valerica2023/05/262023-05-26 21:08:00
Dispozitia 74/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Constantin Ionut2023/05/262023-05-26 21:07:00
Dispozitia 73/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Mihai Nicolae2023/05/242023-05-24 21:06:00
Dispozitia 72/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Buzoianu Mircea2023/05/242023-05-24 21:05:00
Dispozitia 71/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Serban Marcel2023/05/232023-05-23 21:04:00
Dispozitia 70/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Morarescu Alin Valentin2023/05/232023-05-23 21:03:00
Dispozitia 69/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Stoian Florin Lucian Jean2023/05/232023-05-23 21:02:00
Dispozitia 68/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna Mai 20232023/05/192023-05-19 21:01:00
Dispozitia 67/2023Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/20232023/05/172023-05-17 21:08:00
Dispozitia 66/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Mihalascu Daniel2023/05/152023-05-15 21:07:00
Dispozitia 65/2023Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru domnul Preda Aurel Iulian , viceprimar al comunei Bradeanu2023/05/052023-05-05 21:06:00
Dispozitia 64/2023Privind stabilirea indemnizatiei indemnizatiei lunare pentru domnul Nicolaie Costel ,primar ala comunei Bradeanu2023/05/052023-05-05 21:05:00
Dispozitia 63/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Oprea Vasile2023/05/052023-05-05 21:04:00
Dispozitia 62/2023Privind incetarea suplimetului pentru combustibilii solizi/20232023/05/052023-05-05 21:03:00
Dispozitia 61/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Constantinescu Stana Nicoleta2023/05/052023-05-05 21:02:00
Dispozitia 60/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/05/032023-05-03 21:01:00
Dispozitia 59/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Radu Stefan Nicusor2023/04/252023-04-25 21:07:00
Dispozitia 58/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Patar Vasile2023/04/252023-04-25 21:06:00
Dispozitia 57/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Lupascu Claudiu Marian2023/04/252023-04-25 21:05:00
Dispozitia 56/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna Aprilie 20232023/04/212023-04-21 21:04:00
Dispozitia 55/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Anghel Ion2023/04/182023-04-18 21:03:00
Dispozitia 54/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Constantin Ana2023/04/182023-04-18 21:02:00
Dispozitia 53/2023Privind incetarea suplimetului pentru combustibilii solizi/20232023/04/102023-04-10 21:01:00
Dispozitia 52/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre doamna Vlad Narcisa – Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/04/032023-04-03 21:06:00
Dispozitia 51/2023Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite numitului Chaudhary Sinan Deniz2023/03/292023-03-29 21:05:00
Dispozitia 50/2023Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite numitei Chaudhary Ariana Shabir2023/03/292023-03-29 21:04:00
Dispozitia 49/2023Privind modificarea cuantumului ajutorului social si a orelor de munca pentru persoanele /20232023/03/272023-03-27 21:03:00
Dispozitia 48/2023Privind modificarea cuantumului stimulentu educational , acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita precum si majorarea valorii indicatorului social de referinta (ISR) de la 525,50 lei la 598,02 lei2023/03/272023-03-27 21:02:00
Dispozitia 47/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna Martie 20232023/03/232023-03-23 21:01:00
Dispozitia 46/2023Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Chiriac Maria Ioana2023/03/142023-03-14 21:04:00
Dispozitia 45/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Matei Constantin2023/03/142023-03-14 21:03:00
Dispozitia 44/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Medeleanu Marioara2023/03/142023-03-14 21:02:00
Dispozitia 43/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2023/03/032023-03-03 21:01:00
Dispozitia 42/2023Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Catoi Adelaida2023/02/232023-02-23 21:10:00
Dispozitia 41/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Chiriac Maria Ioana2023/02/202023-02-20 21:09:00
Dispozitia 40/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Rizea Elena2023/02/202023-02-20 21:08:00
Dispozitia 39/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Grosu Marian2023/02/202023-02-20 21:07:00
Dispozitia 38/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Siboiu Nicolae Dorinel2023/02/202023-02-20 21:06:00
Dispozitia 37/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Toma Valerica2023/02/202023-02-20 21:05:00
Dispozitia 36/2023Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Medeleanu Marioara2023/02/202023-02-20 21:04:00
Dispozitia 35/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Cheptanaru Elisabeta2023/02/202023-02-20 21:03:00
Dispozitia 34/2023Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/20232023/02/142023-02-14 21:02:00
Dispozitia 33/2023Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN, COM.BRADEANU,JUD.BUZAU SI REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN BRADEANU SI SMARDAN ,COM.BRADEANU,JUD.BUZAU-REST DE EXECUTIE”2023/02/132023-02-13 21:01:00
Dispozitia 32/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Matei Constantin2023/02/082023-02-08 21:29:00
Dispozitia 31/2023Privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Bradeanu2023/02/062023-02-06 21:28:00
Dispozitia 30/2023Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor de ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin (1) lit.c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu , judetul Buzau2023/02/062023-02-06 21:27:00
Dispozitia 29/2023Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/02/032023-02-03 21:26:00
Dispozitia 28/2023Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar ,d-nei Gidiuta Georgeta cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/01/312023-01-31 21:25:00
Dispozitia 27/2023Privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:24:00
Dispozitia 26/2023Privind stabilirea indemnizatiei de insotitor al persoanei cu handicap incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:23:00
Dispozitia 25/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar incepand cu luna ianuarie 2023 pentru functia contractuala de executie de asistent personal2023/01/252023-01-25 21:22:00
Dispozitia 24/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Stanciu Ion , avand functia contractuala de executie de Ingrijitor ,gradatia 3 , incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:21:00
Dispozitia 23/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Stirbu Gheorghe , avand functia contractuala de executie de ingrijitor ,gradatia 5 , incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:20:00
Dispozitia 22/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Mihalcea Floricica , avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar , gradatia 1, incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:19:00
Dispozitia 21/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Cazan Adriana in functia contractuala de executie de Administrator ,gradatia 5, incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:18:00
Dispozitia 20/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Serban Ilie in functia contractuala de executie de Sofer microbuz scolar , gradatia 0 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:17:00
Dispozitia 19/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-lui Zahiu Alexandru Viorel in functia contractuala de executie de Muncitor calificat IV , gradatia 3 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:16:00
Dispozitia 18/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Zahiu Gabriela in functia publica de executie de Referent asistent , gradatia 5 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:15:00
Dispozitia 17/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Nicolaie Laura in functia publica de executie de Referent principal , gradatia 5 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:14:00
Dispozitia 16/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Neagu Liliana Aura in functia publica de executie de Referent principal , gradatia 5 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:13:00
Dispozitia 15/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Vlad Narcisa Florica in functia publica de executie de Referent asistent , gradatia 5 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:12:00
Dispozitia 14/2023Privind stabilirea salariului de baza lunar d-nei Ganescu Veronica in functia publica de executie de Referent superior , gradatia 5 incepand cu luna ianuarie 20232023/01/252023-01-25 21:11:00
Dispozitia 13/2023Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna februarie 20232023/01/252023-01-25 21:10:00
Dispozitia 12/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Braila Constantin2023/01/252023-01-25 21:09:00
Dispozitia 11/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Stan Marian2023/01/252023-01-25 21:08:00
Dispozitia 10/2023Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Giurea Georgeta2023/01/252023-01-25 21:07:00
Dispozitia 9/2023Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Tufan Ionela2023/01/252023-01-25 21:06:00
Dispozitia 8/2023Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale acordata numitei Stanciu Alexandra2023/01/252023-01-25 21:05:00
Dispozitia 7/2023Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni , combustibili petrolieri , familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada : 21.12.2022-31.03.20232023/01/252023-01-25 21:04:00
Dispozitia 6/2023Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri2023/01/252023-01-25 21:03:00
Dispozitia 5/2023Privind modificarea orelor de munca pentru persoanele / familiile beneficiare de venit minim garantat2023/01/252023-01-25 21:02:00
Dispozitia 4/2023Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar ,d-nei Radu Ioana cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/01/252023-01-25 21:01:00
Dispozitia 3/2023  Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Coman Domnica in calitate de insotitor al persoanei cu handicap Coman Georgiana Valentina2023/01/202023-01-20 10:09:00
Dispozitia 2/2023  Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 20232023/01/092023-01-09 10:08:00
Dispozitia 1/2023 Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2023/01/032023-01-03 18:26:30
Dispozitia 229/2022 Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-lui Aldea Mihai persoana cu handicap grav2022/12/272022-12-27 18:25:00
Dispozitia 228/2022 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibili petrolieri , familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada : 21.11.2022-31.03.20232022/12/212022-12-21 18:24:00
Dispozitia 227/2022 Privind convocarea Consilului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna Decembrie 20222022/12/202022-12-20 18:23:00
Dispozitia 226/2022Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/12/192022-12-19 21:18:00
Dispozitia 225/2022Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi / petrolieri , suplimentului pentru energie electrica lunar ,d-nei Popescu Sofia cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/12/152022-12-15 21:17:00
Dispozitia 224/2022Privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Florea Vasile beneficiare de stimulent educational , cu domiciliul in comuna Brdaeanu , judetul Buzau2022/12/152022-12-15 21:16:00
Dispozitia 223/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stanciu Alexandra2022/12/152022-12-15 21:15:00
Dispozitia 222/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale a numitei Spataru Anamaria Georgiana2022/12/142022-12-14 21:14:00
Dispozitia 221/2022Privind angajarea d-nei Nitu Lenuta Georgiana in functia de asistent personal2022/12/132022-12-13 21:13:00
Dispozitia 220/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Buzea Mihai2022/12/132022-12-13 21:12:00
Dispozitia 219/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Constantin Ionut2022/12/122022-12-12 21:11:00
Dispozitia 218/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Mirzac Ionut Ciprian2022/12/122022-12-12 21:10:00
Dispozitia 217/2022Privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-20232022/12/122022-12-12 21:09:00
Dispozitia 216/2022Privind organizarea inventarierii patrimoniului UAT Comuna Bradeanu2022/12/122022-12-12 21:08:00
Dispozitia 215/2022Privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 2 decembrie 20222022/12/052022-12-05 21:07:00
Dispozitia 214/2022Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna decembrie 20222022/12/052022-12-05 21:06:00
Dispozitia 213/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/12/052022-12-05 21:05:00
Dispozitia 212/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Gagiu Ion2022/12/052022-12-05 21:04:00
Dispozitia 211/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Gagiu Constantin2022/12/052022-12-05 21:03:00
Dispozitia 210/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Mihai Nicolae2022/12/052022-12-05 21:02:00
Dispozitia 209/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Husu Olimpia2022/12/052022-12-05 21:01:00
Dispozitia 208/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:12:00
Dispozitia 207/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:11:00
Dispozitia 206/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:10:00
Dispozitia 205/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:09:00
Dispozitia 204/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:08:00
Dispozitia 203/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:07:00
Dispozitia 202/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:06:00
Dispozitia 201/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:05:00
Dispozitia 200/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:04:00
Dispozitia 199/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/11/242022-11-24 21:03:00
Dispozitia 198/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Caprita Stelian2022/11/232022-11-23 21:02:00
Dispozitia 197/2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri , familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada : 01.11.2022-31.03.20232022/11/212022-11-21 21:01:00
Dispozitia 196/2022Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 20222022/11/162022-11-16 18:16:00
Dispozitia 195/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu , catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2022/11/032022-11-03 18:15:00
Dispozitia 194/2022Privind incetarea Contractului individual de munca al doamnei Metea Elena Viorica 2022/11/022022-11-02 18:14:24
Dispozitia 193/2022Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN , COM. BRADEANU, JUD. BUZAU SI REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN BRADEANU SI SMARDAN ,COM. BRADEANU , JUD. BUZAU – REST DE EXECUTIE”2022/10/272022-10-27 21:08:00
Dispozitia 192/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Anghel Victor2022/10/262022-10-26 21:07:00
Dispozitia 191/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Florea Iuliana2022/10/262022-10-26 21:06:00
Dispozitia 190/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Cheptanaru Elisabeta Veronica2022/10/262022-10-26 21:05:00
Dispozitia 189/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Vasile Alexandru2022/10/262022-10-26 21:04:00
Dispozitia 188/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale a numitei Prefac Roxana Elena2022/10/262022-10-26 21:03:00
Dispozitia 187/2022Privind angajarea d-nei Jitianau Mihaela in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Toma Elena2022/10/202022-10-20 21:02:00
Dispozitia 186/2022Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna octombrie 20222022/10/172022-10-17 21:01:00
Dispozitia 185/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Lupascu Ionela2022/10/102022-10-10 21:57:00
Dispozitia 184/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Mihalascu Daniel2022/10/102022-10-10 21:56:00
Dispozitia 183/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent,in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/10/052022-10-05 21:55:00
Dispozitia 182/2022Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Banica Tanta2022/09/292022-09-29 21:54:00
Dispozitia 181/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Constantin Maria2022/09/262022-09-26 21:53:00
Dispozitia 180/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Ciungu Dumitru2022/09/262022-09-26 21:52:00
Dispozitia 179/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Tatomir Vasile2022/09/262022-09-26 21:51:00
Dispozitia 178/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Florea Marian Florin2022/09/262022-09-26 21:50:00
Dispozitia 177/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Nitu Ionel2022/09/262022-09-26 21:49:00
Dispozitia 176/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Diaconu Titi2022/09/262022-09-26 21:48:00
Dispozitia 175/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Nita Marius2022/09/262022-09-26 21:47:00
Dispozitia 174/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Tudor Gheorghita2022/09/262022-09-26 21:46:00
Dispozitia 173/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna SEPTEMBRIE 20222022/09/222022-09-22 21:45:00
Dispozitia 172/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Stanciu Valeriu2022/09/222022-09-22 21:44:00
Dispozitia 171/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Medeleanu Ion2022/09/092022-09-09 21:43:00
Dispozitia 170/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Lupascu Lili Catalin2022/09/092022-09-09 21:42:00
Dispozitia 169/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Busuioc Florentina2022/09/092022-09-09 21:41:00
Dispozitia 168/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Lupascu Claudiu Marian2022/09/092022-09-09 21:40:00
Dispozitia 167/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Florea Vasile2022/09/092022-09-09 21:39:00
Dispozitia 166/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Miron Radu Gheorghita2022/09/092022-09-09 21:38:00
Dispozitia 165/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Mirzac Ionut Ciprian2022/09/092022-09-09 21:37:00
Dispozitia 164/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Mirzac Luiza2022/09/092022-09-09 21:36:00
Dispozitia 163/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Prefac Roxana Elena2022/09/092022-09-09 21:35:00
Dispozitia 162/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Serban Loredana2022/09/092022-09-09 21:34:00
Dispozitia 161/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Aldea Vasile Marian2022/09/092022-09-09 21:33:00
Dispozitia 160/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Spirea Cristina Margareta2022/09/092022-09-09 21:32:00
Dispozitia 159/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Morarescu Alin Valentin2022/09/092022-09-09 21:31:00
Dispozitia 158/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Stoian Ion2022/09/092022-09-09 21:30:00
Dispozitia 157/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nului Niculae Bebe Ionut2022/09/092022-09-09 21:29:00
Dispozitia 156/2022Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-l Husu Marin2022/09/092022-09-09 21:28:00
Dispozitia 155/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Neagu Andreea Catalina2022/09/072022-09-07 21:27:00
Dispozitia 154/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Ungureanu George Bogdan2022/09/072022-09-07 21:26:00
Dispozitia 153/2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Banica Tanta2022/09/062022-09-06 21:25:00
Dispozitia 152/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Stefaneanu Ion2022/09/062022-09-06 21:24:00
Dispozitia 151/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Husu Marin2022/09/062022-09-06 21:23:00
Dispozitia 150/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Grosu Cornel Ionut2022/09/062022-09-06 21:22:00
Dispozitia 149/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Butnaru Benoni2022/09/062022-09-06 21:21:00
Dispozitia 148/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu , catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2022/09/012022-09-01 21:20:00
Dispozitia 147/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Mirzac Letitia2022/08/302022-08-30 21:19:00
Dispozitia 146/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Moise Alexandru2022/08/302022-08-30 21:18:00
Dispozitia 145/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Burlacu Constantin2022/08/302022-08-30 21:17:00
Dispozitia 144/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Spirea Victor Florin2022/08/302022-08-30 21:16:00
Dispozitia 143/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Baideanu Mircea2022/08/302022-08-30 21:15:00
Dispozitia 142/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Dinu Valerica2022/08/302022-08-30 21:14:00
Dispozitia 141/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Petroiu Mircea Daniel2022/08/292022-08-29 21:13:00
Dispozitia 140/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Stefaneanu Gheorghe2022/08/292022-08-29 21:12:00
Dispozitia 139/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Buzea Mihai2022/08/292022-08-29 21:11:00
Dispozitia 138/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Radu Stefan Nicusor2022/08/232022-08-23 21:10:00
Dispozitia 137/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Stoian Catalin2022/08/232022-08-23 21:09:00
Dispozitia 136/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Patar Bibita2022/08/232022-08-23 21:08:00
Dispozitia 135/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite numitei CHAUDHARY SINAN – DENIZ2022/08/232022-08-23 21:07:00
Dispozitia 134/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite numitei CHAUDHARY ARIANA – SHABIR2022/08/232022-08-23 21:06:00
Dispozitia 133/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Dunel Nicolae2022/08/192022-08-19 21:05:00
Dispozitia 132/2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia d-nei Lupascu Ionela2022/08/192022-08-19 21:04:00
Dispozitia 131/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Petroi Ion2022/08/192022-08-19 21:03:00
Dispozitia 130/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Dinu Marius2022/08/192022-08-19 21:02:00
Dispozitia 129/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna AUGUST 20222022/08/122022-08-12 21:01:00
Dispozitia 128/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Usurelu Gheorghe2022/08/092022-08-09 23:11:00
Dispozitia 127/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Birsan Ionel2022/08/092022-08-09 23:10:00
Dispozitia 126/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Medeleanu Gheorghita2022/08/092022-08-09 23:09:00
Dispozitia 125/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Nitu Ionel2022/08/092022-08-09 23:08:00
Dispozitia 124/2022Privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei Musatescu Claudia Florentina avand functia publica de executie de consilier principal ,gradatia 5 in cadrul Compartimentului Contabilitate , Buget , Salarizare , Impozite si taxe locale , Incasari , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/08/052022-08-05 23:07:00
Dispozitia 123/2022Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Stroe Lenuta2022/08/032022-08-03 23:06:00
Dispozitia 122/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Aldea Carmen2022/08/032022-08-03 23:05:00
Dispozitia 121/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/08/032022-08-03 23:04:00
Dispozitia 120/2022Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar, d-nei Nistor Sofia cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/08/032022-08-03 23:03:00
Dispozitia 119/2022Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar, d-lui Gidiuta Cristofor Aurel cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/08/032022-08-03 23:02:00
Dispozitia 118/2022Privind acordarea salariului d-lui Siboiu Stefan in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Siboiu Maria2022/08/012022-08-01 23:01:00
Dispozitia 117/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Nistor Georgian Marius2022/07/192022-07-19 21:06:00
Dispozitia 116/2022Privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile avand ca efect producerea secetei pedologice pe raza administrativ teritoriala a comunei Bradeanu2022/07/182022-07-18 21:05:00
Dispozitia 115/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Ciungu Constantin2022/07/182022-07-18 21:04:00
Dispozitia 114/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Morarescu Alin Valentin2022/07/182022-07-18 21:03:00
Dispozitia 113/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Stroe Gheorghe2022/07/182022-07-18 21:02:00
Dispozitia 112/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna iulie 20222022/07/152022-07-15 21:01:00
Dispozitia 111/2022Privind numirea in calitate de agent de inundatii in cadrul Comunei Bradeanu a d-lui Zahiu Alexandru Viorel2022/07/112022-07-11 21:10:00
Dispozitia 110/2022Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al U.A.T.C. Bradeanu , pe anul 20222022/07/112022-07-11 21:09:00
Dispozitia 109/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Tesleanu Petre2022/07/052022-07-05 21:08:00
Dispozitia 108/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu , catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2022/07/052022-07-05 21:07:00
Dispozitia 107/2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stroe Lenuta2022/07/052022-07-05 21:06:00
Dispozitia 106/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Tatomir Vasile2022/07/052022-07-05 21:05:00
Dispozitia 105/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Tatomir Vasile2022/07/052022-07-05 21:04:00
Dispozitia 104/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Coarna Ana Maria2022/07/052022-07-05 21:03:00
Dispozitia 103/2022Privind angajarea d-nei Zota Liliana Gabriela in functia de asistent personal2022/07/052022-07-05 21:02:00
Dispozitia 102/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Dinu Gheorghe2022/07/012022-07-01 21:01:00
Dispozitia 101/2022Privind numirea unui curator special pentru persoana Anasia Aurica2022/06/282022-06-28 21:06:00
Dispozitia 100/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru d-na Petrescu Mariana Camelia2022/06/282022-06-28 21:05:00
Dispozitia 99/2022Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Constantin Maria2022/06/282022-06-28 21:04:00
Dispozitia 98/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Nistor Sofia2022/06/282022-06-28 21:03:00
Dispozitia 97/2022Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedin- ta extraordinara pentru luna iunie 20222022/06/232022-06-23 21:02:00
Dispozitia 96/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Iosif Ilie2022/06/172022-06-17 21:01:00
Dispozitia 95/2022Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru iunie mai 20222022/06/092022-06-09 21:23:00
Dispozitia 94/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Florea Iuliana2022/06/092022-06-09 21:22:00
Dispozitia 93/2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Constantin Maria2022/06/092022-06-09 21:21:00
Dispozitia 92/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/06/062022-06-06 21:20:00
Dispozitia 91/2022Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/05/312022-05-31 21:19:00
Dispozitia 90/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Nistor Sofia2022/05/312022-05-31 21:18:00
Dispozitia 89/2022Privind infiintarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/05/312022-05-31 21:17:00
Dispozitia 88/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Diaconu Titi2022/05/252022-05-25 21:16:00
Dispozitia 87/2022Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta , personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau , in anul 20222022/05/252022-05-25 21:15:00
Dispozitia 86/2022Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna mai 20222022/05/112022-05-11 21:14:00
Dispozitia 85/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Moraraescu Adriana Eugenia2022/05/102022-05-10 21:13:00
Dispozitia 84/2022Privind acordarea suplimentului pentru energie ,consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/05/032022-05-03 21:12:00
Dispozitia 83/2022Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Mihai Nicolae2022/05/032022-05-03 21:11:00
Dispozitia 82/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu , catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2022/05/022022-05-02 21:10:00
Dispozitia 81/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Zaharia Florica2022/04/272022-04-27 21:09:00
Dispozitia 80/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenita d-nei Petroiu Resilvia, persoana cu handicap grav2022/04/262022-04-26 21:08:00
Dispozitia 79/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna mai 20222022/04/212022-04-21 21:07:00
Dispozitia 78/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2022/04/202022-04-20 21:06:00
Dispozitia 77/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Grosu Cornel Ionut2022/04/202022-04-20 21:05:00
Dispozitia 76/2022Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Prefac Roxana Elena2022/04/202022-04-20 21:04:00
Dispozitia 75/2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Mihai Nicolae2022/04/202022-04-20 21:03:00
Dispozitia 74/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Stan Victor Florin2022/04/202022-04-20 21:02:00
Dispozitia 73/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Oprea Stela ,persoana cu handicap grav2022/04/152022-04-15 21:01:00
Dispozitia 72/2022Privind modificarea si completarea Fisei postului doamnei Mihalcea Floricica ,avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar , grad profesional – debutant ,gradatia 12022/04/112022-04-11 21:20:00
Dispozitia 71/2022Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi /petrolieri suplimentului lunar pentru energie electrica lunar,doamnei Ionascu Oprina cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/04/072022-04-07 21:19:00
Dispozitia 70/2022Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi /petrolieri lunar,doamnei Dunel Ramona Cristina cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/04/072022-04-07 21:18:00
Dispozitia 69/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Tudor Claudiu Catalin2022/04/052022-04-05 21:17:00
Dispozitia 68/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna aprilie 20222022/04/042022-04-04 21:16:00
Dispozitia 67/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu , catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2022/04/042022-04-04 21:15:00
Dispozitia 66/2022Privind modificarea cuantumului stimulentului educational pentru copii provenind din familii defavorizate2022/03/312022-03-31 21:14:00
Dispozitia 65/2022Privind modificarea cuantumului ajutorului social si a orelor de munca pentru persoanele/familiile beneficiare de venit minim garantat2022/03/312022-03-31 21:13:00
Dispozitia 64/2022Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinerea familiei cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2022/03/312022-03-31 21:12:00
Dispozitia 63/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Cheptanaru Elisabeta Veronica2022/03/312022-03-31 21:11:00
Dispozitia 62/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Constantinescu Stana Nicoleta2022/03/312022-03-31 21:10:00
Dispozitia 61/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Husu Marin2022/03/312022-03-31 21:09:00
Dispozitia 60/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Matache Ion2022/03/312022-03-31 21:08:00
Dispozitia 59/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Medeleanu Ion2022/03/312022-03-31 21:07:00
Dispozitia 58/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Rizea Elena2022/03/312022-03-31 21:06:00
Dispozitia 57/2022Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Diaconu Titi2022/03/312022-03-31 21:05:00
Dispozitia 56/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Diaconu Titi2022/03/312022-03-31 21:04:00
Dispozitia 55/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitului Ion Florin2022/03/312022-03-31 21:03:00
Dispozitia 54/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Dinu Marius2022/03/312022-03-31 21:02:00
Dispozitia 53/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Baideanu Florica2022/03/312022-03-31 21:01:00
Dispozitia 52/2022Privind angajarea doamnei Metea Elena Viorica in functia de asistent personal2022/03/292022-03-29 21:08:00
Dispozitia 51/2022Privind angajarea domnului Stefaneanu Constantin in functia de asistent personal2022/03/292022-03-29 21:07:00
Dispozitia 50/2022Privind incetarea Contractului individual de munca al doamnei Metea Elena Viorica avand functia de Guard , gradatia 2 , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu2022/03/282022-03-28 21:06:00
Dispozitia 49/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nului Munteanu Neculai persoana cu handicap grav2022/03/282022-03-28 21:05:00
Dispozitia 48/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Stefaneanu Pauna persoana cu handicap grav.2022/03/282022-03-28 21:04:00
Dispozitia 47/2022Privind suspendarea Contractului individual de munca al doamnei Stefaneanu Micsunica ,asistent personal al persoanei cu handicap grav2022/03/282022-03-28 21:03:00
Dispozitia 46/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna martie 20222022/03/232022-03-23 21:02:00
Dispozitia 45/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite domnului Drugea Constantin2022/03/152022-03-15 21:01:00
Dispozitia 44/2022Privind stabilirea posturilor de lucru si a programului de lucru pentru autorecenzarea asistata2022/03/042022-03-04 20:19:00
Dispozitia 43/2022Privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav Dugea Constantin2022/03/042022-03-04 20:18:00
Dispozitia 42/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de  secretar general al comunei Bradeanu , catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2022/03/042022-03-04 20:17:00
Dispozitia 41/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite      d-nei Andrei Nicoleta – Ana2022/03/012022-03-01 20:16:00
Dispozitia 40/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei David Geanina2022/02/242022-02-24 21:22:00
Dispozitia 39/2022Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.157 din 27.08.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Smardan, Comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil cod SMIS 118721” si ,, Sediu nou pentru Gradinita cu Program Normal ,sat Mitropolia , comuna Bradeanu , judetul Buzau ,cod SMIS 124037 ”2022/02/232022-02-23 21:21:00
Dispozitia 38/2022Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.54 din 23.09.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Construire teren fotbal – Scoala Gimnaziala Smardan comuna Bradeanu,judetul Buzau ” si ,, Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu ,parter+pod circulabil pentru arhivare documente ,cod SMIS 118722”2022/02/232022-02-23 21:20:00
Dispozitia 37/2022Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.167 din 30.09.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, EXTINDERE, REABILITARE ,MODERNIZARE SI ECHIPARE SCOALA GIMNAZIALA BRADEANU,JUDETUL BUZAU ”2022/02/232022-02-23 21:19:00
Dispozitia 36/2022Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.215 din 07.12.2020 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Infiintare Centru de zi , Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice ” COD SMIS 1278122022/02/232022-02-23 21:18:00
Dispozitia 35/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Aldea Vasile Marian2022/02/232022-02-23 21:17:00
Dispozitia 34/2022Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru d-na Lupascu Constanta2022/02/232022-02-23 21:16:00
Dispozitia 33/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Ciungu Constantin2022/02/232022-02-23 21:15:00
Dispozitia 32/2022Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite doamnei Catoi Adelaida2022/02/222022-02-22 21:14:00
Dispozitia 31/2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri , familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada : 01.02.2022 – 31.03.20222022/02/182022-02-18 21:13:00
Dispozitia 30/2022Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.237/26.11.2021 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/02/172022-02-17 21:12:00
Dispozitia 29/2022Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.237/26.11.2021 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/02/172022-02-17 21:11:00
Dispozitia 28/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei David Geanina2022/02/172022-02-17 21:10:00
Dispozitia 27/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Mirzac Ionut Ciprian2022/02/172022-02-17 21:09:00
Dispozitia 26/2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , domnului Vasile Gheorghe cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/02/172022-02-17 21:08:00
Dispozitia 25/2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , domnului Matache Constantin cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/02/172022-02-17 21:07:00
Dispozitia 24/2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , domnului Piele Dumitru cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/02/172022-02-17 21:06:00
Dispozitia 23/2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru d-l Vasile Gheorghe2022/02/152022-02-15 21:05:00
Dispozitia 22/2022Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Vasile Gheorghe2022/02/142022-02-14 21:04:00
Dispozitia 21/2022Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie , consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/02/112022-02-11 21:03:00
Dispozitia 20/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Caprita Stelian2022/02/112022-02-11 21:02:00
Dispozitia 19/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Chisca Gabriel2022/02/112022-02-11 21:01:00
Dispozitia 18/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna februarie 20222022/02/042022-02-04 21:18:00
Dispozitia 17/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/02/042022-02-04 21:17:00
Dispozitia 16/2022Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Lalu Ion2022/02/032022-02-03 21:16:00
Dispozitia 15/2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2022/02/012022-02-01 21:15:00
Dispozitia 14/2022Privind schimbarea transei de vechime pentru d-na Zahiu Gabriela , persoana platita din fonduri publice2022/02/012022-02-01 21:14:00
Dispozitia 13/2022Privind majorarea salariului pentru d-l Stanciu Ion, persoana platita din fonduri publice2022/01/262022-01-26 21:13:00
Dispozitia 12/2022Privind majorarea salariului pentru d-nl Stirbu Gheorghe persoana platita din fonduri publice2022/01/262022-01-26 21:12:00
Dispozitia 11/2022Privind majorarea salariului de baza minim si schimbarea transei de vechime al d-nei Cazan Adriana , persoana platita din fonduri publice2022/01/262022-01-26 21:11:00
Dispozitia 10/2022Privind majorarea salariului pentru d-na Metea Viorica, persoana platita din fonduri publice2022/01/262022-01-26 21:10:00
Dispozitia 9/2022Privind stabilirea indemnizatiei lunare ce se acorda persoanelor incadrate in gradul grav de handicap care domiciliaza in comuna Bradeanu2022/01/262022-01-26 21:09:00
Dispozitia 8/2022Privind stabilirea salariului de baza minim al asistentului personal al persoanei cu handicap grav2022/01/262022-01-26 21:08:00
Dispozitia 7/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Constantin Constantin Cristinel2022/01/262022-01-26 21:07:00
Dispozitia 6/2022Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Mirzac Ionut Ciprian2022/01/262022-01-26 21:06:00
Dispozitia 5/2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri , familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/252022-01-25 21:05:00
Dispozitia 4/2022Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-lui Dumitrache Pantaze persoana cu handicap grav2022/01/252022-01-25 21:04:00
Dispozitia 3/2022Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 20222022/01/212022-01-21 21:03:00
Dispozitia 2/2022Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Nitu Ionel2022/01/212022-01-21 21:02:00
Dispozitia 1/2022Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,judetul Buzau2022/01/072022-01-07 21:01:00
Dispozitia 266/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei lunare cuvenite    d-nei Stefaneanu Pauna2021/12/282021-12-28 18:59:00
Dispozitia 265/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna decembrie  20212021/12/282021-12-28 18:58:00
Dispozitia 264/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei lunare cuvenite    d-nei Aldea Ioana2021/12/282021-12-28 18:57:00
Dispozitia 263/2021Privind incetarea Contractului Individual de Munca incheiat si inregistrat sub nr.4301 din 16.07.2015 in registrul general de evidenta a salariatilor2021/12/282021-12-28 18:56:00
Dispozitia 262/2021Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2021/12/272021-12-27 21:08:00
Dispozitia 261/2021Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie,consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2021/12/272021-12-27 21:07:00
Dispozitia 260/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Pall Maria2021/12/272021-12-27 21:06:00
Dispozitia 259/2021Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna decembrie 20212021/12/232021-12-23 21:05:00
Dispozitia 258/2021Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.237/26.11.2021 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2021/12/222021-12-22 21:04:00
Dispozitia 257/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Oprea Vasile2021/12/222021-12-22 21:03:00
Dispozitia 256/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei David Geanina2021/12/222021-12-22 21:02:00
Dispozitia 255/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei David Geanina2021/12/222021-12-22 21:01:00
Dispozitia 254/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna decembrie 20212021/12/222021-12-22 19:04:00
Dispozitia 253/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna decembrie 20212021/12/162021-12-16 21:31:00
Dispozitia 252/2021Privind organizarea invenraierii patrimoniului UATC Bradeanu2021/12/152021-12-15 21:47:00
Dispozitia 251/2021Privind incetarea stimulentului educational pentru d-nul Grosu Sorin2021/12/152021-12-15 21:46:00
Dispozitia 250/2021Privind incetarea stimulentului educational pentru d-na Baiaram Maria Mirela2021/12/152021-12-15 21:45:00
Dispozitia 249/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Diaconu Elena2021/12/152021-12-15 21:44:00
Dispozitia 248/2021Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Anghel Mihai2021/12/152021-12-15 21:43:00
Dispozitia 247/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Ionita Cecilia2021/12/152021-12-15 21:42:00
Dispozitia 246/2021Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Stan Silvia2021/12/152021-12-15 21:41:00
Dispozitia 245/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Siboiu Daniela2021/12/152021-12-15 21:40:00
Dispozitia 244/2021Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Matache Alex Madalin2021/12/152021-12-15 21:39:00
Dispozitia 243/2021Privind angajarea d-nei Nitu Lenuta – Georgiana in functia de asistent personal2021/12/102021-12-10 21:38:00
Dispozitia 242/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/12/032021-12-03 21:37:00
Dispozitia 241/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Patar Bibita2021/11/262021-11-26 21:36:00
Dispozitia 240/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Patar Maria2021/11/262021-11-26 21:35:00
Dispozitia 239/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Mirzac Ionut Ciprian2021/11/262021-11-26 21:34:00
Dispozitia 238/2021Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2021/11/262021-11-26 21:33:00
Dispozitia 237/2021Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie,consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau2021/11/262021-11-26 21:32:00
Dispozitia 236/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui DRAGAN GHEORGHE2021/11/262021-11-26 21:31:00
Dispozitia 235/2021Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.157 din 27.08.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Reabiliatre termica Scoala Gimnaziala Smardan , Comuna Bradeanu ,parter+pod necirculabil cod SMIS 118721 si ,, Sediu nou pentru Gradinita cu Program Normal , sat Mitropolia .comuna Bradeanu ,judetul Buzau ” cod SMIS 1240372021/11/262021-11-26 21:30:00
Dispozitia 234/2021Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.54 din 23.09.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Construire teren fotbal – Scoala Gimnaziala Smardan , comuna Bradeanu,judetul Buzau ” si ,, Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu ,parter+ pod circulabil pentru arhivare documente ,COD SMIS 1187222021/11/262021-11-26 21:29:00
Dispozitia 233/2021Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.215 din 07.12.2020 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, INFIINTARE CENTRU DE ZI ,CANTINA SOCIALA SI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU GRUPUL VULNERABIL PERSOANE VARSTNICE ” COD SMIS 1278122021/11/262021-11-26 21:28:00
Dispozitia 232/2021Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.167 din 30.09.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, EXTINDERE ,REABILITARE , MODERNIZARE SI ECHIPARE SCOALA GIMNAZIALA BRADEANU ,JUDETUL BUZAU”2021/11/262021-11-26 21:27:00
Dispozitia 231/2021Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Patar Cristian , cu domiciliulin sat Bradeanu , str. Culturii, nr.76 , comuna Bradeanu , judetul Buzau2021/11/252021-11-25 21:26:00
Dispozitia 230/2021Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu , judetul Buzau2021/11/232021-11-23 21:25:00
Dispozitia 229/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 20212021/11/182021-11-18 21:24:00
Dispozitia 228/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Buzoianu Mircea2021/11/182021-11-18 21:23:00
Dispozitia 227/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Husu Olimpia2021/11/182021-11-18 21:22:00
Dispozitia 226/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Bacanu Ion2021/11/182021-11-18 21:21:00
Dispozitia 225/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Gagiu Constantin2021/11/182021-11-18 21:20:00
Dispozitia 224/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Diaconu Titi2021/11/182021-11-18 21:19:00
Dispozitia 223/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Dinu Valerica2021/11/182021-11-18 21:18:00
Dispozitia 222/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Gagiu Ion2021/11/182021-11-18 21:17:00
Dispozitia 221/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Nedelcu Nicolae2021/11/182021-11-18 21:16:00
Dispozitia 220/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2021/11/182021-11-18 21:15:00
Dispozitia 219/2021Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2021/11/182021-11-18 21:14:00
Dispozitia 218/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei d-lui Vasile Alexandru2021/11/182021-11-18 21:13:00
Dispozitia 217/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Pall Maria2021/11/182021-11-18 21:12:00
Dispozitia 216/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru famila d-lui Florea Marian Florin2021/11/182021-11-18 21:11:00
Dispozitia 215/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Morarescu Alin Valentin2021/11/182021-11-18 21:10:00
Dispozitia 214/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Stroe Mircea2021/11/182021-11-18 21:09:00
Dispozitia 213/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Grosu Madalina Viorica2021/11/182021-11-18 21:08:00
Dispozitia 212/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Baiaram Maria Mirela2021/11/182021-11-18 21:07:00
Dispozitia 211/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Grosu Cornel Ionut2021/11/182021-11-18 21:06:00
Dispozitia 210/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Stan Marian2021/11/182021-11-18 21:05:00
Dispozitia 209/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Petre Mirela2021/11/182021-11-18 21:04:00
Dispozitia 208/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna noiembrie 20212021/11/122021-11-12 18:49:00
Dispozitia 207/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-lui Irimia Neculai persoana cu handicap grav2021/11/092021-11-09 21:03:00
Dispozitia 206/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/11/052021-11-05 21:02:00
Dispozitia 205/2021Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii ,, Reparatii acoperis Anexa C1 Primaria Bradeanu , judetul Buzau2021/11/012021-11-01 21:01:00
Dispozitia 204/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Medeleanu Marioara2021/10/272021-10-27 21:23:00
Dispozitia 203/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Toma Valerica2021/10/272021-10-27 21:22:00
Dispozitia 202/2021Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor de ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu,judetul Buzau2021/10/272021-10-27 21:21:00
Dispozitia 201/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Tudor Claudiu Catalin2021/10/272021-10-27 21:20:00
Dispozitia 200/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna octombrie 20212021/10/222021-10-22 21:19:00
Dispozitia 199/2021Privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Done Constanta2021/10/212021-10-21 21:18:00
Dispozitia 198/2021Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor de ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu, judetul Buzau2021/10/192021-10-19 21:17:00
Dispozitia 197/2021Privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Apostol Nicoleta2021/10/192021-10-19 21:16:00
Dispozitia 196/2021Privind angajarea d-nei Jitianu Mihaela in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Toma Elena2021/10/182021-10-18 21:15:00
Dispozitia 195/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Buzaeanu Constantin2021/10/132021-10-13 21:14:00
Dispozitia 194/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Iuga Aurel2021/10/132021-10-13 21:13:00
Dispozitia 193/2021Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Moise Alexandru2021/10/132021-10-13 21:12:00
Dispozitia 192/2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stan Silvia2021/10/132021-10-13 21:11:00
Dispozitia 191/2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Craciun Aurelia2021/10/132021-10-13 21:10:00
Dispozitia 190/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Medeleanu Marioara2021/10/132021-10-13 21:09:00
Dispozitia 189/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Ionita Aurelia2021/10/132021-10-13 21:08:00
Dispozitia 188/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Coarna Ana Maria2021/10/132021-10-13 21:07:00
Dispozitia 187/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitului Ion Florin2021/10/132021-10-13 21:06:00
Dispozitia 186/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Serban Stefana2021/10/132021-10-13 21:05:00
Dispozitia 185/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Anghel Mihai2021/10/132021-10-13 21:04:00
Dispozitia 184/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Voinea Constantin2021/10/132021-10-13 21:03:00
Dispozitia 183/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Voinea Constantin2021/10/132021-10-13 21:02:00
Dispozitia 182/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Radu Stefan Nicusor2021/10/132021-10-13 21:01:00
Dispozitia 181/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna octombrie 20212021/10/112021-10-11 21:33:00
Dispozitia 180/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/10/052021-10-05 21:32:00
Dispozitia 179/2021Privind angajarea d-nei Moraru Elena Adriana in functia de asistent personal2021/10/052021-10-05 21:31:00
Dispozitia 178/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lupascu Lili Catalin2021/09/302021-09-30 21:30:00
Dispozitia 177/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Burca Constantin2021/09/302021-09-30 21:29:00
Dispozitia 176/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lupascu Iulian2021/09/302021-09-30 21:28:00
Dispozitia 175/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Patar Vasile2021/09/302021-09-30 21:27:00
Dispozitia 174/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Baiaram Maria Mirela2021/09/302021-09-30 21:26:00
Dispozitia 173/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Nita Ana-Maria Marcela2021/09/302021-09-30 21:25:00
Dispozitia 172/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dlui Tudor Gheorghita2021/09/302021-09-30 21:24:00
Dispozitia 171/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lalu Ion2021/09/302021-09-30 21:23:00
Dispozitia 170/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Miron Elena Olimpia2021/09/302021-09-30 21:22:00
Dispozitia 169/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Busuioc Florentina2021/09/302021-09-30 21:21:00
Dispozitia 168/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Florea Iuliana2021/09/302021-09-30 21:20:00
Dispozitia 167/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Husu Marin2021/09/302021-09-30 21:19:00
Dispozitia 166/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Grosu Sorin2021/09/302021-09-30 21:18:00
Dispozitia 165/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Anghel Mihai2021/09/302021-09-30 21:17:00
Dispozitia 164/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Serban Loredana2021/09/302021-09-30 21:16:00
Dispozitia 163/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Mirzac Luiza2021/09/302021-09-30 21:15:00
Dispozitia 162/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Stoian Ion2021/09/302021-09-30 21:14:00
Dispozitia 161/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lupascu Claudiu Marian2021/09/302021-09-30 21:13:00
Dispozitia 160/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Siboiu Daniela2021/09/302021-09-30 21:12:00
Dispozitia 159/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Stefaneanu Ion2021/09/302021-09-30 21:11:00
Dispozitia 158/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Coarna Ana Maria2021/09/302021-09-30 21:10:00
Dispozitia 157/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Usurelu Gheorghe2021/09/302021-09-30 21:09:00
Dispozitia 156/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d- nei Nistor Veronica Ionela2021/09/302021-09-30 21:08:00
Dispozitia 155/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Ganescu Vasile Florin2021/09/302021-09-30 21:07:00
Dispozitia 154/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Aldea Vasile Marian2021/09/302021-09-30 21:06:00
Dispozitia 153/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Siboiu Daniela2021/09/302021-09-30 21:05:00
Dispozitia 152/2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Moise Alexandru2021/09/302021-09-30 21:04:00
Dispozitia 151/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Stanciu Valeriu2021/09/302021-09-30 21:03:00
Dispozitia 150/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Oprea Stela2021/09/302021-09-30 21:02:00
Dispozitia 149/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Visteanu Ion2021/09/302021-09-30 21:01:00
Dispozitia 148/2021Privind convocarea Consiliului local al comunei Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna septembrie 20212021/09/232021-09-23 21:09:00
Dispozitia 147/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Husu Marin2021/09/222021-09-22 21:08:00
Dispozitia 146/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Grosu Cornel Ionut2021/09/222021-09-22 21:07:00
Dispozitia 145/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Medeleanu Ion2021/09/222021-09-22 21:06:00
Dispozitia 144/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale a numitei Usurelu Silvia2021/09/222021-09-22 21:05:00
Dispozitia 143/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale a numitei Moise Cornelia Mihaela2021/09/222021-09-22 21:04:00
Dispozitia 142/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale a numitei Andrei Ana Nicoleta2021/09/222021-09-22 21:03:00
Dispozitia 141/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordina pentru luna septembrie 20212021/09/172021-09-17 21:02:00
Dispozitia 140/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Geavlete Alexandrina2021/09/102021-09-10 21:01:00
Dispozitia 139/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/09/032021-09-03 21:13:00
Dispozitia 138/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stan Silvia2021/09/022021-09-02 21:12:00
Dispozitia 137/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Stoica Gheorghita2021/09/022021-09-02 21:11:00
Dispozitia 136/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Vasile Marian2021/09/022021-09-02 21:10:00
Dispozitia 135/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Stroe Mircea2021/09/022021-09-02 21:09:00
Dispozitia 134/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Ganescu Vasile – Florin2021/09/022021-09-02 21:08:00
Dispozitia 133/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Aldea Carmen2021/09/022021-09-02 21:07:00
Dispozitia 132/2021Privind incetarea dreptului la ajitor social pentru familia d-lui Stoian Catalin2021/09/022021-09-02 21:06:00
Dispozitia 131/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Galeata Eugenia2021/09/022021-09-02 21:05:00
Dispozitia 130/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Mocanu Marius – Eugen2021/09/022021-09-02 21:04:00
Dispozitia 129/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite numitei Chaudhary Ariana – Shabir2021/08/302021-08-30 21:03:00
Dispozitia 128/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Chaudhary Sinan – Deniz2021/08/302021-08-30 21:02:00
Dispozitia 127/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna august 20212021/08/242021-08-24 21:01:00
Dispozitia 126/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Stefaneanu Ion2021/08/162021-08-16 21:20:00
Dispozitia 125/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Virtej Adrian2021/08/162021-08-16 21:19:00
Dispozitia 124/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nului Dunel Nicolae2021/08/092021-08-09 21:18:00
Dispozitia 123/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/08/042021-08-04 21:17:00
Dispozitia 122/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-lui Lupascu Soare persoana cu handicap grav.2021/08/022021-08-02 21:16:00
Dispozitia 121/2021Privind angajarea d-nei Apostol Nicoleta in functia de asistent personal2021/07/292021-07-29 21:15:00
Dispozitia 120/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Stefaneanu Ion2021/07/282021-07-28 21:14:00
Dispozitia 119/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Stefaneanu Ion2021/07/262021-07-26 21:13:00
Dispozitia 118/2021Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Chaudhary Ariana – Shabir , cu domiciliul in localitatea Bradeanu , comuna Bradeanu , judetul Buzau2021/07/222021-07-22 21:12:00
Dispozitia 117/2021Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Chaudhary Sinan – Deniz , cu domiciliul in localitatea Bradeanu , comuna Bradeanu , judetul Buzau2021/07/222021-07-22 21:11:00
Dispozitia 116/2021Privind aprobarea si modalitate de plata a indembnizatiei cuvenite d-nei Coman Domnica2021/07/222021-07-22 21:10:00
Dispozitia 115/2021Privind angajarea d-lui Aldea Vasile – Marian in functia de asistent personal2021/07/222021-07-22 21:09:00
Dispozitia 114/2021Privind incetarea Contractului individual de munca al d-nei Aldea Elena2021/07/212021-07-21 21:08:00
Dispozitia 113/2021Privind angajarea d-nei Zota Liliana – Gabriela in functia de asistent personal2021/07/162021-07-16 21:07:00
Dispozitia 112/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/07/062021-07-06 21:06:00
Dispozitia 111/2021Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Lupascu Ionela2021/07/052021-07-05 21:05:00
Dispozitia 110/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Dragan Vasile2021/07/052021-07-05 21:04:00
Dispozitia 109/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Anghel Gabriel2021/07/052021-07-05 21:03:00
Dispozitia 108/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Andrei Ileana – Mirela2021/07/052021-07-05 21:02:00
Dispozitia 107/2021Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Dragan Valentin – Iulian2021/07/052021-07-05 21:01:00
Dispozitia 106/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei lunare cuvenite d-lui Tesleanu Petre2021/06/302021-06-30 21:13:00
Dispozitia 105/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Ionita Aurelia2021/06/292021-06-29 21:12:00
Dispozitia 104/2021Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Podos Constantin Catalin2021/06/282021-06-28 21:11:00
Dispozitia 103/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-lui Usurelu Gheorghe2021/06/282021-06-28 21:10:00
Dispozitia 102/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-lui Lupascu Claudiu Marian2021/06/282021-06-28 21:09:00
Dispozitia 101/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-nei Grosu Madalina Viorica2021/06/282021-06-28 21:08:00
Dispozitia 100/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-lui Nistor Georgian Marius2021/06/282021-06-28 21:07:00
Dispozitia 99/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-lui Tudor Gheorghita2021/06/282021-06-28 21:06:00
Dispozitia 98/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-lui Stefaneanu Ion2021/06/282021-06-28 21:05:00
Dispozitia 97/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-nului Husu Marin2021/06/282021-06-28 21:04:00
Dispozitia 96/2021Privind acordarea dreptului la stimulentul educational d-nului Ungureanu George Bogdan2021/06/282021-06-28 21:03:00
Dispozitia 95/2021Privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Primaria si Consiliul Local Bradeanu2021/06/222021-06-22 21:02:00
Dispozitia 94/20212021/06/222021-06-22 21:01:00
Dispozitia 93/2021Privind angajarea d-nei Stefaneanu Micsunica in functia de asistent personal2021/06/182021-06-18 21:05:00
Dispozitia 92/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Petroiu Mircea Daniel2021/06/152021-06-15 21:04:00
Dispozitia 91/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Vasile Marian2021/06/152021-06-15 21:03:00
Dispozitia 90/2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Dragan Vasile2021/06/102021-06-10 21:02:00
Dispozitia 89/2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Stoica Gheorghita2021/06/102021-06-10 21:01:00
Dispozitia 88/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/06/032021-06-03 21:05:00
Dispozitia 87/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Baiaram Maria Mirela2021/05/312021-05-31 21:04:00
Dispozitia 86/2021Privind angajarea domnului Siboiu Stefan in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Siboiu Maria2021/05/312021-05-31 21:03:00
Dispozitia 85/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna mai 20212021/05/252021-05-25 21:02:00
Dispozitia 84/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Rizea Elena2021/05/242021-05-24 21:01:00
Dispozitia 83/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Medeleanu Ion2021/05/122021-05-12 21:10:00
Dispozitia 82/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Ionita Aurelia2021/05/122021-05-12 21:09:00
Dispozitia 81/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Baideanu Florica2021/05/122021-05-12 21:08:00
Dispozitia 80/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Siboiu Daniela2021/05/122021-05-12 21:07:00
Dispozitia 79/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Negoita Daniel Dumitru2021/05/122021-05-12 21:06:00
Dispozitia 78/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Baicoianu Constantin2021/05/122021-05-12 21:05:00
Dispozitia 77/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Ciungu Constantin2021/05/122021-05-12 21:04:00
Dispozitia 76/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Ciungu Constantin2021/05/122021-05-12 21:03:00
Dispozitia 75/2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Lupascu Ionela2021/05/122021-05-12 21:02:00
Dispozitia 74/2021Privind numirea unui curator special pentru interzisul judecatoresc Siboiu Maria2021/05/112021-05-11 21:01:00
Dispozitia 73/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/05/052021-05-05 21:05:00
Dispozitia 72/2021Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu ,parter + pod circulabil pentru arhivare documente ”2021/04/262021-04-26 21:04:00
Dispozitia 71/2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia d-nei Andrei Ileana Mirela2021/04/262021-04-26 21:03:00
Dispozitia 70/2021Privind luarea masurilor de recuperare a sumelor necuvenite platite ca si ajutor pentru incalzirea locuintei d-l David Florin Bebe2021/04/262021-04-26 21:02:00
Dispozitia 69/2021Privind luarea masurilor de recuperare a sumelor necuvenite platite ca si ajutor pentru incalzirea locuintei d-l Baicoianu Constantin2021/04/262021-04-26 21:01:00
Dispozitia 68/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale a numitului Serban Marcel2021/04/162021-04-16 21:07:00
Dispozitia 67/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Mocanu Marius Eugen2021/04/162021-04-16 21:06:00
Dispozitia 66/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Aldea Vasile Marian2021/04/142021-04-14 21:05:00
Dispozitia 65/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Burca Constantin2021/04/142021-04-14 21:04:00
Dispozitia 64/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Miron Radu Gheorghita2021/04/142021-04-14 21:03:00
Dispozitia 63/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Dinu Marius2021/04/142021-04-14 21:02:00
Dispozitia 62/2021Privind neacordarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Usurelu Maria2021/04/142021-04-14 21:01:00
Dispozitia 61/2021Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor de ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu,judetul Buzau2021/04/052021-04-05 21:05:00
Dispozitia 60/2021Privind delegarea functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, judetul Buzau2021/04/052021-04-05 21:04:00
Dispozitia 59/2021Privind convocarea Consiliului Local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna aprilie 20212021/04/052021-04-05 21:03:00
Dispozitia 58/2021Privind angajarea d-nei Jitianu Mihaela in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Toma Elena2021/03/302021-03-30 21:02:00
Dispozitia 57/2021Privind incetarea platii indemnizatei lunare cuvenite d-nei Toma Elena persoana cu handicap grav.2021/03/292021-03-29 21:01:00
Dispozitia 56/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Stefaneanu Constantin2021/03/252021-03-25 21:11:00
Dispozitia 55/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna martie 20212021/03/252021-03-25 21:10:00
Dispozitia 54/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nului Munteanu Neculai2021/03/182021-03-18 21:09:00
Dispozitia 53/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Cazan Maria persoana cu handicap grav2021/03/182021-03-18 21:08:00
Dispozitia 52/2021Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii ,, CONSTRUIRE TEREN FOTBAL – SCOALA GIMNAZIALA SMARDAN , COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU ” ”2021/03/182021-03-18 21:07:00
Dispozitia 51/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Moise Cornelia Mihaela2021/03/162021-03-16 21:06:00
Dispozitia 50/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familala pentru sustinerea familiei Usurelu Gheorghe2021/03/162021-03-16 21:05:00
Dispozitia 49/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Burlacu Constantin2021/03/162021-03-16 21:04:00
Dispozitia 48/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Matache Ion2021/03/162021-03-16 21:03:00
Dispozitia 47/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Medeleanu Marioara2021/03/162021-03-16 21:02:00
Dispozitia 46/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Chiriac Maria Ioana2021/03/162021-03-16 21:01:00
Dispozitia 45/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Cazan Maria2021/03/122021-03-12 21:25:00
Dispozitia 44/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa – Florica ,Referent asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/03/052021-03-05 21:24:00
Dispozitia 43/2021Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia ,,Intretinere curenta drumuri de interes local ,comuna Bradeanu,judetul Buzau ”, ,, Reparatii drumuri satesti in satele Bradeanu,Smardan si Mitropolia ,comuna Bradeanu,judetul Buzau”2021/03/012021-03-01 21:23:00
Dispozitia 42/2021Privind modificarea si completarea Art.1 din Dispozitia nr.71 din 18.05.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 20202021/03/012021-03-01 21:22:00
Dispozitia 41/2021Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav cu dosare aflate in plata la nivelul U.A.T. Comuna Bradeanu,judetul Buzau2021/03/012021-03-01 21:21:00
Dispozitia 40/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Iancu Marioara persoana cu handicap grav.2021/03/012021-03-01 21:20:00
Dispozitia 39/2021Privind modificarea dreptului la stimulentul educational pentru familiile beneficiare de stimulent educational ,cu domiciliul in com.Bradeanu,judetul Buzau2021/03/012021-03-01 21:19:00
Dispozitia 38/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Serban Stefana2021/02/232021-02-23 21:18:00
Dispozitia 37/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Grosu Madalina Viorica2021/02/232021-02-23 21:17:00
Dispozitia 36/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nului Ciobanu Lucian persoana cu handicap grav2021/02/232021-02-23 21:16:00
Dispozitia 35/2021Privind constituirea Comisiei de receceptie la terminarea lucrarilor si de receptia finala pentru investitia ,,PLOMBE SI COVOR ASFALTIC DC 32 , COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU ”2021/02/202021-02-20 21:15:00
Dispozitia 34/2021Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Baicoianu Constantin2021/02/202021-02-20 21:14:00
Dispozitia 33/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Siboiu Nicolaie Dorinel2021/02/202021-02-20 21:13:00
Dispozitia 32/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Baicoianu Constantin2021/02/202021-02-20 21:12:00
Dispozitia 31/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna februarie 20212021/02/192021-02-19 11:41:00
Dispozitia 30/2021Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Smardan, Comuna Bradeanu , parter + pod necirculabil ”2021/02/152021-02-15 21:11:00
Dispozitia 29/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Medeleanu Marioara2021/02/122021-02-12 21:10:00
Dispozitia 28/2021Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Medeleanu Gheorghita2021/02/122021-02-12 21:09:00
Dispozitia 27/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Toma Valerica2021/02/122021-02-12 21:08:00
Dispozitia 26/2021Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Iancu Marioara2021/02/122021-02-12 21:07:00
Dispozitia 25/2021Privind angajarea d-nei Mihalcea Floricica ,in functia contractuala de executie de asistent medical comunitar ,grad profesional – debutant,gradatia 12021/02/122021-02-12 21:06:00
Dispozitia 24/2021Privind angajarea d-lui Serban Ilie in functia contractuala de Sofer Microbuz Scolar din Compartimentul Administrativ , din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau , pe durata nedeterminata ,cu Contract individual de munca ,incepand cu data de 15.02.20212021/02/122021-02-12 21:05:00
Dispozitia 23/2021Privind actualizarea comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de pregatire , organizare si efectuare a recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 20212021/02/102021-02-10 21:04:00
Dispozitia 22/2021Privind numirea unui curator special pentru interzisul judecatoresc Iancu Marioara2021/02/092021-02-09 21:03:00
Dispozitia 21/2021Privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si de receptia finala pentru investitia ,,REFACERE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL AFECTATA DE FENOMENELE METEOROLOGICE DEOSEBITE ,COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU”2021/02/082021-02-08 21:02:00
Dispozitia 19/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de secretar general al comunei Bradeanu catre doamna Vlad Narcis- Florica ,Referent asistent ,in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/02/052021-02-05 21:10:00
Dispozitia 20/2021Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, Infiintare Centru de zi , Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”2021/02/052021-02-05 21:01:00
Dispozitia 18/2021Privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanei cu handicap din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu2021/01/262021-01-26 21:09:00
Dispozitia 17/2021Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav cu dosare aflate in plata la nivelul U.A.T. Comuna Bradeanu,judetul Buzau2021/01/262021-01-26 21:08:00
Dispozitia 16/2021Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Niculae Bebe Ionut2021/01/262021-01-26 21:07:00
Dispozitia 15/2021Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Serban Lucian Ionut , cu domiciliul in localitatea Smardan ,comuna Bradeanu,judetul Buzau2021/01/252021-01-25 21:06:00
Dispozitia 14/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Uta Adriana Eugenia2021/01/252021-01-25 21:05:00
Dispozitia 13/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Mirzac Roxana2021/01/252021-01-25 21:04:00
Dispozitia 12/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familieimonoparentale numitei Mirzac Luiza2021/01/252021-01-25 21:03:00
Dispozitia 11/2021Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Grosu Madalina Viorica2021/01/252021-01-25 21:02:00
Dispozitia 10/2021Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Munteanu Neagu2021/01/252021-01-25 21:01:00
Dispozitia 9/2021Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 20212021/01/222021-01-22 17:25:00
Dispozitia 8/2021Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiilor contractual vacante de Asistent medical comunitar ,debutant si Sofer microbuz scolar din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu2021/01/122021-01-12 21:08:00
Dispozitia 7/2021Privind neacordarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Husu Ginel2021/01/112021-01-11 21:07:00
Dispozitia 6/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Serban Stefana2021/01/112021-01-11 21:06:00
Dispozitia 5/2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Serban Viorica2021/01/112021-01-11 21:05:00
Dispozitia 4/2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia d-lui Aldea Vasile Marian2021/01/112021-01-11 21:04:00
Dispozitia 3/2021Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Bita Ana persoana cu handicap grav2021/01/082021-01-08 21:03:00
Dispozitia 2/2021Privind acoperirea definitiva a excendetului anilor precedenti2021/01/052021-01-05 21:02:00
Dispozitia 1/2021Privind delegarea atributiunilor functiei publice de secretar general al comunei Bradeanu catre doamna Vlad Narcis- Florica ,Referent asistent ,in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2021/01/052021-01-05 21:01:00
Dispozitia 223/2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni,combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada: 21.11.2020-20.12.20202020/12/292020-12-29 21:01:00
Dispozitia 222/2020Privind angajarea d-nei Nitu Lenuta Georgiana in functia de asistent personal2020/12/232020-12-23 21:01:00
Dispozitia 221/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna decembrie 20202020/12/172020-12-17 12:15:00
Dispozitia 220/2020Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru d-na Craciun Aurelia2020/12/142020-12-14 21:08:00
Dispozitia 219/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Caprita Stelian2020/12/142020-12-14 21:07:00
Dispozitia 218/2020Privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Anghel Ion2020/12/142020-12-14 21:06:00
Dispozitia 217/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Constantinescu Stana Nicoleta2020/12/142020-12-14 21:05:00
Dispozitia 216/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Stanciu Mariana2020/12/142020-12-14 21:04:00
Dispozitia 215/2020Privind constituirea echipei de implementare am proiectului ,,Infiintare Centru de zi ,Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice ” COD SMIS 1278122020/12/072020-12-07 21:03:00
Dispozitia 214/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna decembrie 20202020/12/072020-12-07 20:23:00
Dispozitia 213/2020Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar al comunei Bradeanu catre doamna Vlad Narcisa-Florica , Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/12/042020-12-04 21:02:00
Dispozitia 212/2020Privind incetarea Contractului individual de munca al d-lui Ilie Ion2020/12/022020-12-02 21:01:00
Dispozitia 211/2020Privind angajarea d-nei Done Constanta in functia de asistent personal2020/11/262020-11-26 21:12:00
Dispozitia 210/2020Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-lui Andrei Vasile Valentin2020/11/202020-11-20 21:11:00
Dispozitia 209/2020Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-lui Burca Constantin2020/11/202020-11-20 21:10:00
Dispozitia 208/2020Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-lui Ion Florin2020/11/202020-11-20 21:09:00
Dispozitia 207/2020Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuimtei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-lui Vasilescu Constantin2020/11/202020-11-20 21:08:00
Dispozitia 206/2020Privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuimtei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri d-nei Lupascu Cornelia2020/11/202020-11-20 21:07:00
Dispozitia 205/2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni,combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada: 01.11.2020-31.03.20212020/11/202020-11-20 21:06:00
Dispozitia 204/2020Privind personalul tehnic auxiliar necesar pentru activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe raza comunei Bradeanu,judetul Buzau ,pentru alegerile parlamentare din data de 06.12.20202020/11/182020-11-18 21:05:00
Dispozitia 203/2020Privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Andrei Vasile Valentin2020/11/182020-11-18 21:04:00
Dispozitia 202/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Lupascu Claudiu Marian2020/11/182020-11-18 21:03:00
Dispozitia 201/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Munteanu Neagu2020/11/182020-11-18 21:02:00
Dispozitia 200/2020Privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila2020/11/182020-11-18 21:01:00
Dispozitia 199/2020Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar al comunei Bradeanu catre doamna Vlad Narcisa-Florica , Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/11/062020-11-06 21:54:00
Dispozitia 198/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor din data de 06 decembrie 20202020/11/032020-11-03 21:54:00
Dispozitia 197/2020Privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Bradeanu si domnul Aldea Vasilica2020/11/032020-11-03 21:53:00
Dispozitia 196/2020Privind stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Bradeanu incepand cu 02 noiembrie 20202020/11/022020-11-02 21:52:00
Dispozitia 195/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna noiembrie 20202020/11/022020-11-02 21:51:00
Dispozitia 194/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Petroiu Resilvia2020/10/302020-10-30 21:50:00
Dispozitia 193/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru d-l Baicoianu Constantin2020/10/282020-10-28 21:49:00
Dispozitia 192/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Baicoianu Constantin2020/10/282020-10-28 21:48:00
Dispozitia 191/2020Privind modificare a drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Cheptanaru Elisabeta – Veronica2020/10/282020-10-28 21:47:00
Dispozitia 190/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Toma Elena2020/10/282020-10-28 21:46:00
Dispozitia 189/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Moise Cornelia Mihaela2020/10/272020-10-27 21:45:00
Dispozitia 188/2020Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-na Oprea Crina2020/10/272020-10-27 21:44:00
Dispozitia 187/2020Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-na Perlea Maria2020/10/272020-10-27 21:43:00
Dispozitia 186/2020Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-nl Ungureanu George Bogdan2020/10/272020-10-27 21:42:00
Dispozitia 185/2020Privind neacordarea stimulentului educational pentru d-na Stefaneanu Isaura Viorica2020/10/272020-10-27 21:41:00
Dispozitia 184/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Jarcau Adrian avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:40:00
Dispozitia 183/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lalu Ion avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:39:00
Dispozitia 182/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Aldea Vasile Marian avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:38:00
Dispozitia 181/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Constantin Bogdan Grigore avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:37:00
Dispozitia 180/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Utu Mariana avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:36:00
Dispozitia 179/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Stoian Ionela avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:35:00
Dispozitia 178/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Siboiu Daniela avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:34:00
Dispozitia 177/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Tudor Ioana avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:33:00
Dispozitia 176/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Ganescu Vasile Florinavand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:32:00
Dispozitia 175/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Burca Constantin avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:31:00
Dispozitia 174/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Nita Ana Maria Marcela avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:30:00
Dispozitia 173/2020Privind acordarea stimulentului educational pentru familia d-lui Miron Radu Gheorghita avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:29:00
Dispozitia 172/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Lupascu Cornelia avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:28:00
Dispozitia 171/2020Privind acordarea stimulentului educational pentru familia d-lui Ciungu Constantin avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:27:00
Dispozitia 170/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Serban Loredana avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:26:00
Dispozitia 169/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lupascu Lili Catalin avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:25:00
Dispozitia 168/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Patar Vasile ,CNP , cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:24:00
Dispozitia 167/2020Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-luiCiungu Dumitru avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/272020-10-27 21:23:00
Dispozitia 166/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna octombrie 20202020/10/262020-10-26 21:22:00
Dispozitia 165/2020Privind aprobarea listei destinatarilor finali din cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati ,prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/10/212020-10-21 21:21:00
Dispozitia 164/2020Privind aprobarea listei destinatarilor finali din cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati ,prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/10/212020-10-21 21:20:00
Dispozitia 163/2020Privind aprobarea listei destinatarilor finali din cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati ,prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/10/212020-10-21 21:19:00
Dispozitia 162/2020Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri familiilor si persoanelor singure, beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile alaegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat in perioada noiembrie 2020 – martie 20212020/10/212020-10-21 21:18:00
Dispozitia 161/2020Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Georgescu Lucian – Razvan , cu domiciliul in sat Smardan,str. Viitorului , nr.299,comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/10/212020-10-21 21:17:00
Dispozitia 160/2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Cazan Nicolae2020/10/192020-10-19 21:16:00
Dispozitia 159/2020Privind aprobarea in plata a ajtorului social pentru familia d-nei Constantin Maria2020/10/192020-10-19 21:15:00
Dispozitia 158/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Mocanu Marius Eugen2020/10/192020-10-19 21:14:00
Dispozitia 157/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului David Florin Bebi2020/10/192020-10-19 21:13:00
Dispozitia 156/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Lupascu Gheorghe2020/10/192020-10-19 21:12:00
Dispozitia 155/2020Privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Medeleanu Aurel2020/10/192020-10-19 21:11:00
Dispozitia 154/2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Medeleanu Aurel2020/10/192020-10-19 21:10:00
Dispozitia 153/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Toma Valerica2020/10/192020-10-19 21:09:00
Dispozitia 152/2020Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar ,debutant, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/10/162020-10-16 21:08:00
Dispozitia 151/2020Privind modificarea Dispozitiei Primarului comunei Bradeanu nr.66 din 07.05.20202020/10/162020-10-16 21:07:00
Dispozitia 150/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna octombrie 20202020/10/152020-10-15 21:06:00
Dispozitia 149/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Oprea Stela2020/10/082020-10-08 21:05:00
Dispozitia 148/2020Privind angagajarea doamnei Moraru Elena Adriana in functia de asistent personal2020/10/072020-10-07 21:04:00
Dispozitia 147/2020Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Florea Neta2020/10/072020-10-07 21:03:00
Dispozitia 146/2020Privind constituirea comisiilor de inventariere , casare , declasare si receptie aflate in patrimoniul comunei Bradeanu2020/10/062020-10-06 21:03:00
Dispozitia 145/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta extraordinara pentru luna octombrie 20202020/10/062020-10-06 21:02:00
Dispozitia 144/2020Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar al comunei Bradeanu catre doamna Vlad Narcisa-Florica , Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/10/062020-10-06 21:01:00
Dispozitia 143/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Nedelcu Nicolae2020/09/302020-09-30 21:23:00
Dispozitia 142/2020Privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare si igiena din cadrul programului POAD 2018/2021 catre persoanele care intra sub incidenta prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) din O.U.G. 84/2020 din comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/09/302020-09-30 21:22:00
Dispozitia 141/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Visteanu Ion2020/09/302020-09-30 21:21:00
Dispozitia 140/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-nei Bita Ana2020/09/292020-09-29 21:20:00
Dispozitia 139/2020Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Birourilor Sectiilor de votare de pe raza comunei Bradeanu,judetul Buzau ,pentru alegerile locale din data de 27.09.20202020/09/242020-09-24 21:19:00
Dispozitia 138/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Nistor Georgian Marius2020/09/242020-09-24 21:18:00
Dispozitia 137/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Stanciu Valeriu2020/09/242020-09-24 21:17:00
Dispozitia 136/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Husu Marin2020/09/232020-09-23 21:16:00
Dispozitia 135/2020Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Tudor Alexandru2020/09/232020-09-23 21:15:00
Dispozitia 134/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Petre Mirela2020/09/232020-09-23 21:14:00
Dispozitia 133/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Stefaneanu Constatin2020/09/232020-09-23 21:13:00
Dispozitia 132/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Iuga Aurel2020/09/232020-09-23 21:12:00
Dispozitia 131/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitului Serban Marcel2020/09/232020-09-23 21:11:00
Dispozitia 130/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Medeleanu Ion2020/09/232020-09-23 21:10:00
Dispozitia 129/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Tudor Gheorghita2020/09/232020-09-23 21:09:00
Dispozitia 128/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitului Stefaneanu Ion2020/09/232020-09-23 21:08:00
Dispozitia 127/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Prefac Roxana Elena2020/09/232020-09-23 21:07:00
Dispozitia 126/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Andrei Ileana Mirela2020/09/172020-09-17 21:06:00
Dispozitia 125/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Dragoi Mihaela2020/09/172020-09-17 21:05:00
Dispozitia 124/2020Privind repunerea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Stroe Lenuta2020/09/172020-09-17 21:04:00
Dispozitia 123/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Stoica Gheorghita2020/09/172020-09-17 21:03:00
Dispozitia 122/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna septembrie 20202020/09/172020-09-17 21:02:00
Dispozitia 121/2020Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Constantin Valentin Alexandru2020/09/172020-09-17 21:01:00
Dispozitia 120/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite doamnei Geavlete Alexandrina2020/09/172020-09-17 21:00:00
Dispozitia 119/2020Privind delegarea functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa-florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/09/072020-09-07 21:07:00
Dispozitia 118/2020Privind actualizarea delimitarii Sectiilor de votare in vederea bunei desfasurari a scrutinelor electorale2020/09/072020-09-07 21:06:00
Dispozitia 117/2020Privind constituirea Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor privind accidentul produs pe raza UATC Bradeanu in noaptea de 01.03.20202020/09/072020-09-07 21:05:00
Dispozitia 116/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna septembrie 20202020/09/072020-09-07 21:04:00
Dispozitia 115/2020Privind rectificarea actului de deces (ex. I- II ) privind pe Filip Andrei2020/09/022020-09-02 21:03:00
Dispozitia 114/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna septembrie 20202020/09/022020-09-02 15:36:00
Dispozitia 113/2020Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Lupascu Ionela2020/08/312020-08-31 21:02:00
Dispozitia 112/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei Grosu Cornel Ionut2020/08/312020-08-31 21:01:00
Dispozitia 111/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna august 20202020/08/252020-08-25 21:10:00
Dispozitia 110/2020Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite domnului Furtuna Gheorghe2020/08/242020-08-24 21:09:00
Dispozitia 109/2020Privind modificarea sediului Sectiei de votare nr.165 din comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/08/242020-08-24 21:08:00
Dispozitia 108/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Dogaru Gheorghe2020/08/142020-08-14 21:07:00
Dispozitia 107/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiara pentru sustinerea familiei numitului Patar Vasile2020/08/142020-08-14 21:06:00
Dispozitia 106/2020Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-nei Serban Stefana2020/08/142020-08-14 21:05:00
Dispozitia 105/2020Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Stanciu Madalina Viorica2020/08/142020-08-14 21:04:00
Dispozitia 104/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Cheptanaru Elisabeta Veronica2020/08/142020-08-14 21:03:00
Dispozitia 103/2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Neagu Aurelia2020/08/142020-08-14 21:02:00
Dispozitia 102/2020Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 20202020/08/122020-08-12 21:01:00
Dispozitia 101/2020Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C. al comunei Bradeanu,judetul Buzau ,pentru alegerile locale din data de 27.09.20202020/08/042020-08-04 21:06:00
Dispozitia 100/2020Privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscriptie comunala in comuna Bradeanu ,pentru alegerile locale din data de 27.09.20202020/08/042020-08-04 21:00:00
Dispozitia 99/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Lupascu Ionela2020/07/312020-07-31 21:09:00
Dispozitia 98/2020Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stan Silvia2020/07/312020-07-31 21:08:00
Dispozitia 97/2020Privind modificarea Dispozitiei nr.84/24.06.20202020/07/242020-07-24 21:07:00
Dispozitia 96/2020Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de Proiectare si executie lucrari ,, Refacere Infrastructura rutiera de interes local afectata de fenomenele meteorologice deosebite,Comuna Bradeanu , judetul Buzau”2020/07/242020-07-24 21:06:00
Dispozitia 95/2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stroe Lenuta2020/07/202020-07-20 21:05:00
Dispozitia 94/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Neagu Dumitru2020/07/202020-07-20 21:04:00
Dispozitia 93/2020Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului David Florin Bebi2020/07/202020-07-20 21:03:00
Dispozitia 92/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Rizea Elena2020/07/202020-07-20 21:02:00
Dispozitia 91/2020Privind convocarea Consiliului Local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna iulie 20202020/07/172020-07-17 19:58:00
Dispozitia 90/2020Privind convocarea Consiliului Local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna iulie 20202020/07/172020-07-17 16:02:00
Dispozitia 89/2020Privind angajarea d-nei Stefaneanu Micsunica in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Stefaneanu Pauna2020/07/132020-07-13 21:01:00
Dispozitia 88/2020Privind acordarea unui ajutor financiar pentru Baboi Alexandrina ,cu domiciliul in sat Smardan,comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/07/062020-07-06 21:06:00
Dispozitia 87/2020Privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de pregatire,organizare si efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 20212020/06/292020-06-29 21:05:00
Dispozitia 86/2020Privind incetarea Contractului individual de munca al domnului Vasile Marian2020/06/292020-06-29 21:04:00
Dispozitia 85/2020Privind convocarea Consiliului Local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna iunie 20202020/06/242020-06-24 21:03:00
Dispozitia 84/2020Privind modificarea Dispozitiei nr.133/20.06.20182020/06/242020-06-24 21:02:00
Dispozitia 83/2020Privind desemnarea responsabililor cu derularea Programului National Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate2020/06/162020-06-16 21:01:00
Dispozitia 82/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului Irimia Vasile2020/06/112020-06-11 21:04:00
Dispozitia 81/2020Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Radu Mihaela2020/06/112020-06-11 21:03:00
Dispozitia 80/2020Privind revocarea Dispozitiei primarului Comunei Bradeanu nr.54 din 10.04.2020 privind acordarea indemnizatei lunare numitei Rosu Cecilia persoana cu handicap grav,domiciliata in sat Smardan,comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/06/032020-06-03 21:02:00
Dispozitia 79/2020Privind revocarea Dispozitiei primarului Comunei Bradeanu nr.53 din 09.04.2020 privind incetarea Contractului individual de munca al domnului Rosu Marius,avand functia de asistent personal in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/06/032020-06-03 21:01:00
Dispozitia 78/2020Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,,SEDIU NOU PENTRU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL,SAT MITROPOLIA,COMUNA BRADEANU,JUD.BUZAU”2020/05/292020-05-29 21:08:00
Dispozitia 77/2020Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitiie publica de ,,Extindere ,reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu,Comuna Bradeanu,Judetul Buzau”2020/05/292020-05-29 21:07:00
Dispozitia 76/2020Privind incetarea Contractului individual de munca al domnului Folea Teodor2020/05/252020-05-25 21:06:00
Dispozitia 75/2020Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna mai 20202020/05/222020-05-22 21:05:00
Dispozitia 74/2020Privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al domnului Oprea-Stoian Viorel-Timotei-Florentie avand functia publica de executie de consilier superior , gradatia 4 in cadrul Compartimentului Achizitii publice,Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau2020/05/212020-05-21 21:04:00
Dispozitia 73/2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-nei Stefaneanu Georgeta2020/05/212020-05-21 21:03:00
Dispozitia 72/2020Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Pavel Stemata Steluta2020/05/212020-05-21 21:02:00
Dispozitia 71/2020Privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 20202020/05/182020-05-18 21:01:00