HCL 44/2018

privind revocarea HCL nr. 36/31.10.2018 cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau

Citeste

HCL 43/2018

privind modificare Organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau

Citeste

HCL 42/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Infiintare Centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”

Citeste

HCL 41/2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau

Citeste

HCL 40/2018

privind aprobarea Eratei la Strategia de dezvoltare locala a Comunei Bradeanu in perioada 2016-2020, aprobata prin HCL nr. 29/30.09.2017

Citeste