HCL 4/2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bradeanu

Citeste

HCL 3/2018

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

Citeste

HCL 2/2018

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu

Citeste

HCL 1/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”

Citeste