HCL 54/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor publice de interes local, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre…

Citeste

HCL 53/2018

privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2019-2020

Citeste

HCL 52/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza…

Citeste

HCL 51/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de alimentare cu apa in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se…

Citeste

HCL 50/2018

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Ianuarie – Martie 2019

Citeste