HCL 54/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor publice de interes local, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii Citeste mai mult

HCL 52/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii Citeste mai mult

HCL 51/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de alimentare cu apa in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii Citeste mai mult