HCL 9/2020

privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 2 / 2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalu contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, pe anul 2019