HCL 9/2018

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau

HCL nr. 9 din 05.03.2018