HCL 8/2020

privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Bradeanu