HCL 8/2019

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor publice de interes local, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii