HCL 7/2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”

HCL nr. 07 din 17.03.2017