HCL 7/2022

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, INFIINTARE RETEA ALIMENTARECU GAZE NATURALE IN COMUNA BRADEANU ,JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,, Anghel Saligny”


Fișiere atașate: