HCL 52/2018

privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii