HCL 5/2018

privind aprobarea inventarului cuprinzand bunuri imobile: terenuri si constructii din domeniul privat al comunei Bradeanu, jud. Buzau

HCL nr. 5 din 30.01.2018