HCL 46/2023

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza DALI,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizate pentru obiectivul de investitii  ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU ”


Fișiere atașate: