HCL 43/2018

privind modificare Organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau