HCL 4/2017

privind modificarea HCL nr. 24/24.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate

HCL nr. 04 din 28.02.2017