HCL 42/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Infiintare Centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”