HCL 36/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 2020