HCL 36/2018

cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau

HCL nr. 36 din 31.10.2018