HCL 35/2020

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau