HCL 35/2018

privind revocarea HCL nr. 20/31.05.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau

HCL nr. 35 din 26.09.2018