HCL 34/2023 

Privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si sistemele de utilitate publica utilizate – sistemele de alimentare cu apa si de canalizare – catre serviciul ,, CONSILIUL LOCAL BRADEANU- SERVICIUL SALUBRIZARE” serviciu public de interes local , specializat, cu personalitate juridica , organizat in subordinea Consiliului local al comunei  Bradeanu , judetul Buzau


Fișiere atașate: