HCL 33/2019

privind modificare Organigramei, statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau