HCL 3/2017

privind aprobarea planurilor de actiuni sau de lucrari de interes local care se vor realiza in anul 2017 de una din persoanele majore apte de munca din familiile, beneficiare de ajutor social

HCL nr. 03 din 31.01.2017