HCL 30/2023

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul de investitii  ,, Prima infiintare a sistemului public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan comuna Bradeanu,judetul Buzau si reabilitarea sistemului public de alimentare cu apa in Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu,judetul Buzau ” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,, Anghel Saligny”


Fișiere atașate: