HCL 3/2020

Privind aprobarea proiectului /cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Infiintare Centru de zi ,Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice