HCL 3/2019

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.