HCL 3/2018

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

HCL nr. 3 din 30.01.2018