HCL 29/2021

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in Comuna Bradeanu , judetul Buzau ” in vederea incluziunii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”


Fișiere atașate: