HCL 28/2022

Privind aprobarea  Studiului de oportunitate , Regulamentul, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bradeanu prin concesiune 


Fișiere atașate: