HCL 27/2022

privind abrogarea HCL nr. 25/2022 Privind aprobarea  Studiului de oportunitate , Regulamentul, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bradeanu prin concesiune 


Fișiere atașate: