HCL 26/2018

privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bradeanu

HCL nr. 26 din 31.07.2018