HCL 25/2016

cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau

HCL nr. 25 din 18.07.2016