HCL 25/2022

Privind aprobarea  Studiului de oportunitate ,Regulamentul,Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bradeanu prin concesiune 


Fișiere atașate: