HCL 25/2021

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN , COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU” in vederea incluziunii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”


Fișiere atașate: