HCL 25/2018

prvind aprobarea infiintarii „Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Bradeanu”

HCL nr. 25 din 29.06.2018