HCL 24/2024

Pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Bradeanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009” privind aprobarea conditiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseuri municipale , de catre organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului ( OIREP)


Fișiere atașate: