HCL 24/2023 

Privind modificarea Anexei 2.2 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Bradeanu nr.40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie , a indicatorilor tehnico-economici actualizati , precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii  ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extinderere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu,judetul Buzau


Fișiere atașate: