HCL 24/2022

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici actualizati,precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan ,comuna Bradeanu , judetul Buzau


Fișiere atașate: