HCL 23/2024

Pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Bradeanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare


Fișiere atașate: