HCL 23/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Sediu nou pentru gradinita cu program normal, sat Mitropolia, com. Bradeanu, jud. Buzau”

HCL nr. 23 din 29.06.2018