HCL 2/2016

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu

HCL nr. 02 din 18.01.2016