HCL 22/2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,, Refacere infrastructura rutiera si edilitara de interes local afectata de fenomenele meteorologice deosebite ,Comuna Bradeanu,Judetul Buzau