HCL 22/2019

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie – Septembrie 2019