HCL 21/2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu , judetul Buzau


Fișiere atașate: